Gravearbejder før letbanen

Det vil påvirke trafikken, når veje graves op. Herlev Kommune forsøger altid at lave en god information til borgere og trafikanter via de informationskanaler, som mange trafikanter bruger. Det er for eksempel P4 trafik.

Arbejder på Herlev Ringvej mellem Hjortespringvej og Borgmester Ib Juuls vej (Herlev Hospital)

I 2025 skal letbanen køre fra Ishøj i syd til Lyngby i nord. I Herlev Kommune skal letbanen køre midt i Herlev Ringvej. Det betyder, at der skal ske store anlægsarbejder med at flytte vejbanerne, cykelsti og fortov ud til siderne.

Der har allerede været udført store ledningsarbejder i Herlev Ringvej.

I starten af december 2020 starter Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen anlægsarbejderne på strækningen mellem Hjortespringvej og Borgmester Ib Juuls vej. Du kan læse meget mere om arbejderne på Hovedstadens Letbanes hjemmeside.

Hvornår
Arbejdet er blevet afsluttet i vejen vestlig side, mod Herlev Hospital. I slutningen af august 2021 flytter arbejde til vejen østlige side

Trafikken
Trafikken er normal med to spor i hver retning, som fletter sammen til et spor i sydlig retning før krydset ved Hjortespringvej. Det er fortsat ikke muligt at dreje til venstre fra Herlev Ringvej til Tornerosevej i krydset ved Hjortespringvej.

Stoppestedet for bus 300S og 30E i retning mod Ishøj vil blive flyttet nord for Hospitalkrydset ved Runddyssen.

Læs mere om letbanen gennem Herlev Kommune på www.herlev.dk/letbanen, hvor du også kan læse om de øvrige vejarbejder på Herlev Ringvej.

Vejarbejde på Herlev Ringvej mellem Mileparken og Herlev Hovedgade

I januar 2021 starter Hovedstadens Letbane anlæggelse af letbane på strækningen mellem Mileparken og Herlev Hovedgade i Herlev Ringvejs venstre side (set mod nord). Arbejderne indebærer, at beplantningen langs vejen bliver fjernet og der etableres spuns. Derefter vil vejen blive flyttet ud så der bliver plads til letbanen i midten. På nuværende tidspunkt arbejdes der i begge vejsider.

Arbejdet betyder at trafikanterne skal passere vejarbejdet i et spor i hver retning. Samtidig bliver hastigheden nedsat til 40 km/t. cyklisterne vil blive henvist til dobbeltrettet cykelsti i Herlev Ringvejs højre side (set mod nord).

 

Du kan læse mere om arbejdet på Hovedstadens Letbanes hjemmeside 

 

Vejarbejde i krydset Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade

Hovedstadens Letbane har påbegyndt arbejder i krydset mellem Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej.

Arbejderne sker på det sydvestlige hjørne og betyder, at trafikken fra Ballerup mod København og Glostrup vil være påvirket, da antallet af vejbaner er reduceret. Det vil være muligt at komme rundt i krydset som vanligt for fodgængere og cyklister.

For trafikanter på Herlev Ringvej fra Gladsaxe (Herlev Hospital) mod Glostrup, vil køresporerne blive indsnævret til et kørespor før krydset ved Herlev Hovedgade

For trafikanter på Herlev Hovedgade fra København, vil der kun være et venstresvingspor mod Glostrup af Herlev Ringvej.

Indkørslen fra Herlev Ringvej til parkeringspladsen bag Bangs Torv er genåbnet.

Derudover vil stoppestedet for bus 155 og 161 være flyttet til Hyrdindestien, planlæg din rejse via rejseplanen.dk

Arbejdet på det sydvestlige hjørne starter i slutningen af oktober. Arbejdet er desværre blevet forsinket, men forventes færdigt i april 2022.

 

Vejarbejde nord for krydset til Herlev Hospital

Hovedstadens Letbane begyndte i starten af december 2021 et vejprojekt langs Herlev Ringvej fra krydset ved Herlev Hospital og frem til Dynamovej i Gladsaxe på den venstre side af vejen, set mod Lyngby. Der er blevet foretaget prøvegravninger på strækningen, og der vil efterfølgende blive anlagt nyt fortov, cykelsti og vejbaner. Arbejdet forventes at være færdigt i juni 2022. Der kan forekomme perioder med støjende arbejde. Anlægsarbejdet vil ske i flere faser, så Hovedstadens Letbane tager mest muligt hensyn til afviklingen af trafikken.

Fra midten af januar 2022 bliver afspærringen justeret således, at cyklister mod Herlev ledes over til en dobbeltrettet fællessti på den modsatte side af vejen. Ved de to tilkørselsramper ved Motorring 3 i Gladsaxe Kommune kommer der lysreguleringer, som sikrer, at cyklister og bilister krydser hinanden trafiksikkert. Dette forventes at skabe kødannelse på Herlev Ringvej fra Herlev mod Lyngby, hvor der indsnævres til ét kørespor. 

Vejarbejder på Herlev Ringvej mellem krydset ved Herlev Hovedgade og krydset ved Hjortespringvej

Den 29. marts 2022 starter Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen med at omlægge trafikken på strækningen mellem Herlev Hovedgade og Hjortespringvej, for at kunne påbegynde anlægsarbejder i vejens østlige side.

Hovedstadens Letbane har behov for at udvide deres nuværende afspærring på Herlev Ringvej mellem Herlev Hovedgade og Hjortespringvej, så den går ud til midten af Herlev Ringvej. Arbejdsområdet udvides, da Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen går i gang med arbejdet til den kommende letbanestation ved Herlev Bymidte. Ændringen sker torsdag den 9. juni 2022 efter kl. 18.

Arbejdet forventes færdigt i midten af august, hvorefter arbejdet flyttes til modsatte side af vejen.

Trafikken

Arbejdet betyder. at der vil være et kørespor i hver retning på Herlev Ringvej. 

Trafikanter på Herlev Ringvej fra nord (Gladsaxe) vil det ikke være muligt at dreje til højre af Herlev Hovedgade mod Ballerup. Trafikanterne henvises til at fortsætte mod Glostrup og benytte Slotsherrensvej/Ballerup Boulevard. 

For trafikanter på Herlev Ringvej fra syd (Glostrup) vil det ikke være muligt at deje til venstre af Herlev Bygade. Trafikanterne anbefales at benytter Herlev Hovedgade. 

Det vil fortsat være muligt at benytte Herlev Bygade fra nord(Gladsaxe) og for fodgængere og cykler. 

I anlægsperioden vil cyklister blive henvist til at benytte dobbeltrettet cykelsti i venstre vejside set mod nord (Gladsaxe) af Herlev Ringvej. Hovedstadens Letbane vil opsætte skilte, som henviser dig til den rigtige rute. 

Arbejderne kan påvirke bustrafikken på Herlev Ringvej. Når det sker, kan information findes på www.dinoffentligetransport.dk/letbanen, men følg også din rejse på www.rejseplanen.dk. 
 

 

Venstresvingsforbud fra Herlev Ringvej til Lyskær

På grund af vejarbejderne vedrørende etablering af Hovedstadens Letbane er der venstresvingsforbud fra køretøjer på Herlev Ringvej fra Glostrup mod Lyskær. Forbuddet er etableret i perioden fra 8. april til slutningen af juni 2022 Mileparken er fortsat åben for venstresvingende.
Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Spørgsmål og svar

Du kan kontakte Hovedstadens Letbane I/S, hvis du har spørgsmål.

Kontakt Hovedstadens Letbane her

Se spørgsmål og svar her