Gravearbejder før letbanen

Det vil påvirke trafikken, når veje graves op. Herlev Kommune forsøger altid at lave en god information til borgere og trafikanter via de informationskanaler, som mange trafikanter bruger. Det er for eksempel P4 trafik.

Vejarbejder på Herlev Ringvej mellem Herlev Hovedgade og Hjortespringvej

HOFORs arbejder med at etablere ny vejafvanding forud for etablering af letbanen I Herlev Ringvej fortsætter. HOFOR er blevet færdsige i Herlev Ringvejs højre side og flytter nu arbejdet til Herlev Ringvejs venstre side.

Arbejdet betyuder at Herlev Bygade vil være spærret for ind og udkørsel i martsmåned 2021, læs mere her

Hvornår

Arbejdet på Herlev Ringvej udføres frem til 1. juni 2021.

Trafikken påvirkes

Trafikken ledes i to spor i nordlig retning (mod Gladsaxe) og et spor mod syd (Glostrup).

Cykler og fodgængere

De lette trafikanter mod glostrup vil blive henvist til dobbeltrettet cykelsti mellem Herlev Bygade og Hjortespringvej fra 1. april 2021.

Arbejder på Herlev Ringvej mellem Hjortespringvej og Borgmester Ib Juuls vej (Herlev Hospital)

I 2025 skal letbanen køre fra Ishøj i syd til Lyngby i nord. I Herlev Kommune skal letbanen kører midt i Herlev Ringvej. Det betyder, at der skal ske store anlægsarbejder med at flytte vejbanerne, cykelsti og fortov ud til siderne.

Der har allerede været udført store ledningsarbejder i Herlev Ringvej.

I starten af december 2020 starter Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen anlægsarbejderne på strækningen mellem Hjortespringvej og Borgmester Ib Juuls vej. Du kan læse meget mere om arbejderne på Hovedstadens Letbanes hjemmeside.

Hvornår
Arbejdet starter i starten af december 2020 i Herlev Ringvejs venstre side (set i retning mod nord). Arbejdet forventes afsluttet i maj 2021, hvorefter arbejderne forsætter på samme strækning i Herlev Ringvejs højre side.

Trafikken
Arbejderne vil få betydning for trafikken. Mens der arbejdes i vejen venstre side vil der være et kørespor I sydlig retning og to spor mod nord.

Cyklister mod syd vil blive henvist til omkørsel via Tornerosevej.

Stoppestedet for bus 300S og 30E i retning mod Ishøj vil blive flyttet nord for Hospitalkrydset ved Runddyssen.

Læs mere om letbanen gennem Herlev Kommune på www.herlev.dk/letbanen, hvor du også kan læse om de øvrige vejarbejder på Herlev Ringvej.

Gravearbejde på Herlev Ringvej nord for Herlev Hospital

HOFOR er blevet færdig bed arbejderne i Herlev Ringvejs venstre side 

HOFOR har gennem lang tid arbejdet på Herlev Ringvej med regnvandsledning forud for etablering af Hovedstadens Letbane og er i slutningen af november 2020 startet på strækningen nord for krydset til Herlev Hospital. Arbejdet forventes afsluttet i starten af marts 2021. HOFOR er blevet færdig med arbejderne i Herlev Ringvejs venstre side - set mod nord og har derfor flyttet arbejdsområde til Herlev Ringvejs højre side.

Trafikken ledes i to spor i hver retning rundt om vejarbejdet.

De lette trafikanter er ikke berørte af arbejdet og kan forblive på de eksisterende fortov og cykelsti.

Arbejdet forventes færdigt i løbet af maj 2021.    

Gravearbejde på Herlev Ringvej mellem Mileparken og Lyskær

HOFOR er i slutningen af november 2020 startet gravearbejder på strækningen mellem Mileparken og Lyskær i retning mod Glostrup. Arbejdet forventes afsluttet i starten af april 2021. Trafikken ledes i to spor i hver retning rundt om vejarbejdet.

De lette trafikanter henvises til dobbeltrettet cykelsti på modsatte side - Herlev Ringvejs venstre side - set mod nord (Gladsaxe).

Bemærk at stoppestedet for busser mod Ishøj i perioder er flyttet til højresvingsbanen til Lyskær, Du kan holde dig opdateret om din rejse på www.rejseplanen.dk

 

Vejarbejde på Herlev Ringvej mellem Mileparken og Herlev Hovedgade

I januar 2021 starter Hovedstadens Letbane anlæggelse af letbane på strækningen mellem Mileparken og Herlev Hovedgade i Herlev Ringvejs venstre side (set mod nord). Arbejderne indebærer, at beplantningen langs vejen bliver fjernet og der etableres spuns. Derefter vil vejen blive flyttet ud så der bliver plads til letbanen i midten. Arbejdet pågår frem til november 2021, hvorefter arbejdet forventes flyttet til højre side af Herlev Ringvej på samme strækning.

Arbejdet betyder at trafikanterne skal passere vejarbejdet i et spor i hver retning. Samtidig bliver hastigheden nedsat til 40 km/t. cyklisterne vil blive henvist til dobbeltrettet cykelsti i Herlev Ringvejs venstre side.

Nye broer på Ringvejsbroen

For at der bliver plads til letbanen i midten af Herlev Ringvej skal vejbanen flyttes ud til siderne. Det betyder, at der på Ringvejsbroen skal monteres to nye broer til brug for forgængere og cyklister i fremtiden. 

Weekenden den 16.-17. januar 2021 vil Hovedstadebs Letbane montere den venstre bro (set mod nord) og weekenden den 30.-31. januar 2021 vil den højre bro blive monteret. Broerne bliver moderet ved at gangbroerne løftes fra den eksisterende bro ud på siden af broen og sættes fast. 

Selve broløftet forventes at tage ca. 4 timer, hvis alt går som planlagt.  

Du kan læse mere om arbejdet på Hovedstadens Letbanes hjemmeside 

 

Vejarbejde i krydset ved Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej

For 1,5 år siden arbejdede TDC i ovennævnte kryds, hvor de omlagde ledninger i et stort betonbygværk midt i krydset, forud for letbaneprojektet. Dette beton bygværk skal nu nedlægges, hvilket betyder, at TDC skal arbejde i krydset hen over påsken 2021, det vil sige fra søndag den 28. marts til onsdag den 7. april 2021.

Arbejdet betyder, væsentlige ændringer i krydset, blandt andet vil det for trafikanter, fra Glostrup af Herlev Ringvej, ikke kan være muligt at dreje til venstre mod Ballerup af Herlev Hovedgade. Alle øvrige bevægelser i krydset vil være åbent, men væsentlig nedsat kapacitet, med kun et kørespor åbent i mange retninger.

I perioden kan der forkomme 5C-busser på Hjortespringvej og Vindebyvej.

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -
Spørgsmål og svar

Du kan kontakte Hovedstadens Letbane I/S, hvis du har spørgsmål.

Kontakt Hovedstadens Letbane her

Se spørgsmål og svar her