Gravearbejder før letbanen

Det vil påvirke trafikken, når veje graves op. Herlev Kommune forsøger altid at lave en god information til borgere og trafikanter via de informationskanaler, som mange trafikanter bruger. Det er for eksempel P4 trafik.

Arbejder på Herlev Ringvej mellem Hjortespringvej og Borgmester Ib Juuls vej (Herlev Hospital)

I 2025 skal letbanen køre fra Ishøj i syd til Lyngby i nord. I Herlev Kommune skal letbanen kører midt i Herlev Ringvej. Det betyder, at der skal ske store anlægsarbejder med at flytte vejbanerne, cykelsti og fortov ud til siderne.

Der har allerede været udført store ledningsarbejder i Herlev Ringvej.

I starten af december 2020 starter Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen anlægsarbejderne på strækningen mellem Hjortespringvej og Borgmester Ib Juuls vej. Du kan læse meget mere om arbejderne på Hovedstadens Letbanes hjemmeside.

Hvornår
Arbejdet er blevet afsluttet i vejen vestlig side, mod Herlev Hospital. I slutningen af august 2021 flytter arbejde til vejen østlige side

Trafikken
Trafikken er normal med to spor i hver retning, som fletter sammen til et spor i sydlig retning før krydset ved Hjortespringvej. Det er fortsat ikke muligt at dreje til venstre fra Herlev Ringvej til Tornerosevej i krydset ved Hjortespringvej.

Stoppestedet for bus 300S og 30E i retning mod Ishøj vil blive flyttet nord for Hospitalkrydset ved Runddyssen.

Læs mere om letbanen gennem Herlev Kommune på www.herlev.dk/letbanen, hvor du også kan læse om de øvrige vejarbejder på Herlev Ringvej.

Vejarbejde på Herlev Ringvej mellem Mileparken og Herlev Hovedgade

I januar 2021 starter Hovedstadens Letbane anlæggelse af letbane på strækningen mellem Mileparken og Herlev Hovedgade i Herlev Ringvejs venstre side (set mod nord). Arbejderne indebærer, at beplantningen langs vejen bliver fjernet og der etableres spuns. Derefter vil vejen blive flyttet ud så der bliver plads til letbanen i midten. På nuværende tidspunkt arbejdes der i begge vejsider.

Arbejdet betyder at trafikanterne skal passere vejarbejdet i et spor i hver retning. Samtidig bliver hastigheden nedsat til 40 km/t. cyklisterne vil blive henvist til dobbeltrettet cykelsti i Herlev Ringvejs højre side (set mod nord).

 

Du kan læse mere om arbejdet på Hovedstadens Letbanes hjemmeside 

 

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Spørgsmål og svar

Du kan kontakte Hovedstadens Letbane I/S, hvis du har spørgsmål.

Kontakt Hovedstadens Letbane her

Se spørgsmål og svar her