Gravearbejder før letbanen

Det vil påvirke trafikken, når veje graves op. Herlev Kommune forsøger altid at lave en god information til borgere og trafikanter via de informationskanaler, som mange trafikanter bruger. Det er for eksempel P4 trafik.

Dobbeltrettet cykelsti på Herlev Ringvej fra Lyskær til Herlev Hovedgade

HOFOR er ved at etablere ny klimaledning i Herlev Ringvej mellem kommunegrænsen til Rødovre og Herlev Hovedgade.

Arbejdet betyder, at cykellister fra Glostrup mod Gladsaxe ledes i krydset ved Lyskær til modsatte side og kører på dobbeltrettet cykelsti frem til Herlev Hovedgade.

Fra torsdag den 21. maj 2020 flyttes den dobbeltrettet cykelsti til modsatte side af Herlev Ringvej mellem Mileparken/Kantatevej og Herlev Hovedgade.

Det betyder:

  • Af der er dobbeltrettede cykelsti fra Lyskær til Mileparken i vejens venstre side (set mod nord) frem til juni 2020.
  • At der er dobbeltrettede cykelsti fra Mileparken/Kantatevej til Herlev Hovedgade i vejens højre side (set mod nord) frem til juli 2020. 

 

Vejarbejde på Herlev Ringvej mellem Mileparken/Kantatevej og Herlev Hovedgade

HOFOR skal lægge ledninger om på Herlev Ringvej mellem Mileparken/Kantatevej og Herlev Hovedgade. Arbejderne i vejens højre side er afsluttet. Arbejdet forsætter i vejens venstreside (set mod nord) mellem broen over s-banen og Herlev Hovedgade. Dette arbejde forventes afsluttet i august 2020.   

Indkørslen til parkeringspladsen bag Bangs Torv er spærret for indkørsel fra Herlev Ringvej.

I uge 31 starter HOFOR arbejderne mellem Ringvejbroen og Mileparken (venstre side af vejen set mod nord).

Der vil være to spor i hver retning forbi arbejderne.

Læs mere om HOFORs arbejder i Herlev Kommune
 

Støjskærme nedtages 
For at få plads til HOFORs arbejde og senere arbejdet med letbanens anlægsarbejde er det nødvendigt at fjerne mange af støjskærmene på strækningen mellem Mileparken og Kantatevej og Herlev Hovedgade. Letbanens entreprenør, CG Jensen fjerner støjskærmene i løbet af december og januar 2020 i højre side og i slutningen af maj 2020 i venstre side. 

På dele af strækningen blive opsat pladehegn, som vil skærme for generne. Under ledningsomlægningerne bliver fartgrænsen på Herlev Ringvej sat ned, så der bliver mindre støj fra trafikken end normalt.

Når letbanearbejdet er færdigt, kommer der igen permanente støjskærme op; formentlig i løbet af første halvår 2021.
Naboerne har modtaget brev.

Læs mere om Hovedstadens Letbanes arbejder i Herlev Kommune

 

Omlægning af trafikken
I anlægsperioden vil der være opretholdt to kørespor i hver retning. 

Fodgængere og cyklister vil blive henvist til dobbeltrettet sti. 

Stoppestederne på Ringvejbroen over s-banen vil være opretholdt i anlægsperioden.

 

Vejarbejder i Gladsaxe påvirker cykeltrafikken i Herlev

Novafos er igang med næste fase af deres arbejder i Gladsaxe Kommune. De arbejder derfor i retning mod Herlev på Gladsaxe Ringvej. Der betyder, at cykellisterne nu skal kører af dobbeltrettet cykelsti i modsatte side end hidtil (højre side, set mod nord). 

Stoppestedet for busser mod Gladsaxe ved Tornerosevej/Herlev Hospital forbliver åbent.

Læs mere om projektet på Novafos hjemmeside

Et spor i hver retning på Herlev Ringvej over Ringvejsbroen

Forud for etablering af letbane i Herlev Ringvej skal Hovedstadens letbane udføre omfattende broarbejde på Ringvejsbroen (broen over s-banen).

Arbejdet betyder, at der vil være et spor i hver retning hen over broen fra 25. maj til 20. august 2020.

Samtidig vil busstoppestederne være flyttet mod syd for busser i begge retninger.

Det er CG Jensen, som udfører arbejderne for Hovedstadens Letbane.
 

Du kan læse mere om letbaneprojektet og hvordan det påvirker i Herlev her  eller tilmelde dig Hovedstadens Letbanes infomail, så du løbende får information om nye aktiviteter her.

Vejarbejde nord for Hospitalskrydset

HOFOR vand skal etablere en ledning på tværs af Herlev Ringvej lige nord for krydset ved Herlev Hospital.

Af hensyn til trafikafviklingen vil arbejdet blive udført som weekend-, aften- og natarbejde i perioden fra 24. maj til 24. juni 2020.

HOFOR vand starter i vejens venstre side (set mod nord) og arbejder sig på tværs af vejen.

 

Gravearbejder på Herlev Ringvej mellem Herlev Hovedgade og Herlev Bygade

HOFOR er i fuld gang med at udføre ledningsomlægninger på Herlev Ringvej og er nu kommet til strækningen mellem Herlev Hovedgade og Herlev Bygade.

Arbejdet starter i vejens højre side (set mod nord) i slutningen af maj og forventes afsluttet i juli 2020.

I løbet af maj startede HOFOR med at rydde midterrabatten.

Læs mere om HOFORs arbejder i Herlev Kommune

Herlev Ringvej spærret i ved Ringvejsbroen (broen over s-banen)

Herlev Ringvej vil være spærret i cirka ti minutter mellem klokken 22:00 og 22:30,

  • Søndag den 28. juni 2020
  • Torsdag den 2. juli 2020
  • Onsdag den 7. juli 2020

 

Spærringen skyldes, der skal flyttes en kran fra den ene side af Herlev Ringvej til den anden. Arbejdet er en del af de arbejder, Hovedstadens Letbanes entreprenør udføre  på Ringvejbroen, som omhandler at bygge nye stibroer på broen over S-banen på Herlev Ringvej, så der bliver plads til letbanen på den eksisterende bro. 

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -
Spørgsmål og svar

Det er Hovedstadens Letbane I/S, som anlægger letbanen - kontakt dem, hvis du har spørgsmål.

Kontakt Hovedstadens Letbane

På letbanens hjemmeside kan du se, hvad andre har spurgt om.

Spørgsmål og svar på dinletbane.dk