Gravearbejder før letbanen

Det vil påvirke trafikken, når veje graves op. Herlev Kommune forsøger altid at lave en god information til borgere og trafikanter via de informationskanaler, som mange trafikanter bruger. Det er for eksempel P4 trafik.

Vejarbejde på Herlev Ringvej mellem Mileparken/Kantatevej og broen over S-banen

HOFOR skal lægge ledninger om på Herlev Ringvej mellem Mileparken/Kantatevej og broen over s-banen i vejens venstre side (set mod nord). Dette arbejde forventes afsluttet i oktober 2020.   

Læs mere om HOFORs arbejder i Herlev Kommune
 

Støjskærme nedtages 
For at få plads til HOFORs arbejde og senere arbejdet med letbanens anlægsarbejde er det nødvendigt at fjerne mange af støjskærmene på strækningen mellem Mileparken og Kantatevej og Herlev Hovedgade. Letbanens entreprenør, CG Jensen har fjernet støjskærmene på strækningen mellem Kantatevej/Mileparken og Herlev Hovedgade. 

På dele af strækningen blive opsat pladehegn, som vil skærme for generne. Under ledningsomlægningerne bliver fartgrænsen på Herlev Ringvej sat ned, så der bliver mindre støj fra trafikken end normalt.

Når letbanearbejdet er færdigt, kommer der igen permanente støjskærme op; formentlig i løbet af første halvår 2021.
Naboerne har modtaget brev.

Læs mere om Hovedstadens Letbanes arbejder i Herlev Kommune

 

Omlægning af trafikken
I anlægsperioden vil der være opretholdt to kørespor i hver retning. 

Fodgængere og cyklister vil blive henvist til dobbeltrettet sti i Herlev Ringvejs højre side (set mod nord) i mellem Kantatevej/Mileparken og Herlev Hovedgade.

Stoppestederne på Ringvejbroen over s-banen vil være opretholdt i anlægsperioden.

 

Gravearbejder på Herlev Ringvej mellem Herlev Hovedgade og Herlev Bygade

HOFOR er i fuld gang med at udføre ledningsomlægninger på Herlev Ringvej og er nu kommet til strækningen mellem Herlev Hovedgade og Herlev Bygade.

Arbejdet starter i vejens højre side (set mod nord) i slutningen af maj og forventes afsluttet i starten af oktober 2020, hvorefter arbejdet forsætter til udgangen af november 2020.

Læs mere om HOFORs arbejder i Herlev Kommune

Vejarbejder på Herlev Ringvej ved Herlev Bygade

HOFOR er i fuld gang med at etablere ny vejafvanding forud for etablering af letbanen I Herlev Ringvej.

HOFOR har, i løbet af efteråret gravet regnvandsledning ned i den sydlige del af Tornerosevej og i mellem boligblokkene på Tornerosevej og skal nu grave på tværs af Herlev Ringvej lige ved krydset til Herlev Bygade. 

Hvornår

Arbejdet udføres fra slutningen af oktober til midten af december 2020

Trafikken påvirkes

I hele perioden vil det ikke være muligt at køre sydfra af Herlev Ringvej til venstre af Herlev Bygade og der vil i en periode kun være et spor i hver retning på Herlev Ringvej. Trafikanter sydfra til Herlev Bygade anbefales at benytte Herlev Hovedgade, se hvordan du kan komme til Herlev Bymidte i perioden.

Kørsel nordfra til Herlev Bygade vil ikke være påvirket.

Torsdag aften den 19. november vil trafikken blive omlagt og sidste fase af krydsningen kan gennemføres. Denne omlægning betyder, at Herlev Bygade vil være lukket for udkørsel til Herlev Ringvej frem til midten af december. I denne periode henvises der til omkørsel af Herlev Hovedgade eller Herlevgårdsvej/Hjortespringvej, se hvordan du kan køre ud til Herlev Ringvej i perioden.

Cykler og fodgængere

De bløde trafikanter mod Gladsaxe kan komme forbi arbejdsområdet men vil ikke kunne krydse Herlev Ringvej ved Herlev Bygade. Cykellister og forgængere fra syd til Herlev Bygade kan med fordel krydse Herlev Ringvej ved Herlev Hovedgade og benytte den dobbeltrettet fællessti langs Herlev Bymidte til Herlev Bygade.

Cyklister og fodgængere fra Herlev Bygade mod nord kan heller ikke krydse Herlev Ringvej, men vil blive ledt i dobbeltrettet cykelsti mellem Herlev Bygade og Hjortespringvej i Herlev Ringvejs venstre side (set mod nord).

 

Du kan læse mere om HOFORs arbejder og hvordan det påvirker trafikken i HOFORs informationsskrivelse.   

Arbejder på Herlev Ringvej mellem Hjortespringvej og Borgmester Ib Juuls vej (Herlev Hospital)

I 2025 skal letbanen køre fra Ishøj i syd til Lyngby i nord. I Herlev Kommune skal letbanen kører midt i Herlev Ringvej. Det betyder, at der skal ske store anlægsarbejder med at flytte vejbanerne, cykelsti og fortov ud til siderne.

Der har allerede været udført store ledningsarbejder i Herlev Ringvej.

I starten af december 2020 starter Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen anlægsarbejderne på strækningen mellem Hjortespringvej og Borgmester Ib Juuls vej. Du kan læse meget mere om arbejderne på Hovedstadens Letbanes hjemmeside.

Hvornår
Arbejdet starter i starten af december 2020 i Herlev Ringvejs venstre side (set i retning mod nord). Arbejdet forventes afsluttet i maj 2021, hvorefter arbejderne forsætter på samme strækning i Herlev Ringvejs højre side.

Trafikken
Arbejderne vil få betydning for trafikken. Mens der arbejdes i vejen venstre side vil der være et kørespor I sydlig retning og to spor mod nord.

Cyklister mod syd vil blive henvist til omkørsel via Tornerosevej.

Stoppestedet for bus 300S og 30E i retning mod Ishøj vil blive flyttet nord for Hospitalkrydset ved Runddyssen.

Læs mere om letbanen gennem Herlev Kommune på www.herlev.dk/letbanen, hvor du også kan læse om de øvrige vejarbejder på Herlev Ringvej.

Gravearbejde på Herlev Ringvej nord for Herlev Hospital

HOFOR har gennem lang tid arbejdet på Herlev Ringvej med regnvandsledning forud for etablering af Hovedstadens Letbane og er i slutningen af november 2020 startet på strækningen nord for krydset til Herlev Hospital. Arbejdet forventes afsluttet i starten af marts 2021.

Arbejdet sker i Herlev Ringvejs venstre side set mod nord og trafikken ledes i to spor i hver retning rundt om vejarbejdet.

De lette trafikanter er ikke berørte af arbejdet og kan forblive på de eksisterende fortov og cykelsti.

Fra starten af december 2020 vil bus 300S og 30E have stoppested ud fra Runddyssen i retning mod Ishøj. Passagererne vil blive ledt sikkert gennem arbejdsområdet til fortov og cykelsti.     

Gravearbejde på Herlev Ringvej mellem Mileparken og Lyskær

HOFOR er i slutningen af november 2020 startet gravearbejder på strækningen mellem Mileparken og Lyskær i retning mod Glostrup. Arbejdet forventes afsluttet i starten af april 2021. Trafikken ledes i to spor i hver retning rundt om vejarbejdet.

De lette trafikanter henvises til dobbeltrettet cykelsti på modsatte side - Herlev Ringvejs venstre side - set mod nord (Gladsaxe).

Bemærk at stoppestedet for busser mod Ishøj i perioder er flyttet til højresvingsbanen til Lyskær, Du kan holde dig opdateret om din rejse på www.rejseplanen.dk

 

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -
Spørgsmål og svar

Du kan kontakte Hovedstadens Letbane I/S, hvis du har spørgsmål.

Kontakt Hovedstadens Letbane her

Se spørgsmål og svar her