Gravearbejder før letbanen

Det vil påvirke trafikken, når veje graves op. Herlev Kommune forsøger altid at lave en god information til borgere og trafikanter via de informationskanaler, som mange trafikanter bruger. Det er for eksempel P4 trafik.

Vejarbejder på Herlev Ringvej mellem Herlev Hovedgade og Hjortespringvej

HOFORs arbejder med at etablere ny vejafvanding forud for etablering af letbanen I Herlev Ringvej fortsætter. HOFOR er blevet færdsige i Herlev Ringvejs højre side og flytter nu arbejdet til Herlev Ringvejs venstre side.

Arbejdet betyuder at Herlev Bygade vil være spærret for ind og udkørsel i martsmåned 2021, læs mere her

Hvornår

Arbejdet på Herlev Ringvej udføres frem til 1. juni 2021.

Trafikken påvirkes

Trafikken ledes i to spor i nordlig retning (mod Gladsaxe) og et spor mod syd (Glostrup).

Cykler og fodgængere

De lette trafikanter mod glostrup vil blive henvist til dobbeltrettet cykelsti mellem Herlev Bygade og Hjortespringvej fra 1. april 2021.

Arbejder på Herlev Ringvej mellem Hjortespringvej og Borgmester Ib Juuls vej (Herlev Hospital)

I 2025 skal letbanen køre fra Ishøj i syd til Lyngby i nord. I Herlev Kommune skal letbanen kører midt i Herlev Ringvej. Det betyder, at der skal ske store anlægsarbejder med at flytte vejbanerne, cykelsti og fortov ud til siderne.

Der har allerede været udført store ledningsarbejder i Herlev Ringvej.

I starten af december 2020 starter Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen anlægsarbejderne på strækningen mellem Hjortespringvej og Borgmester Ib Juuls vej. Du kan læse meget mere om arbejderne på Hovedstadens Letbanes hjemmeside.

Hvornår
Arbejdet er blevet afsluttet i vejen vestlig side, mod Herlev Hospital. I løbet af juni 2021 vil arbejderne fortsætte i Herlev Ringvejs østlig side mod Tornerosevej.

Trafikken
Trafikken er normal med to spor i hver retning, som fletter sammen til et spor i sydlig retning før krydset ved Hjortespringvej. Det er fortsat ikke muligt at dreje til venstre fra Herlev Ringvej til Tornerosevej i krydset ved Hjortespringvej.

Stoppestedet for bus 300S og 30E i retning mod Ishøj vil blive flyttet nord for Hospitalkrydset ved Runddyssen.

Læs mere om letbanen gennem Herlev Kommune på www.herlev.dk/letbanen, hvor du også kan læse om de øvrige vejarbejder på Herlev Ringvej.

Vejarbejde på Herlev Ringvej mellem Mileparken og Herlev Hovedgade

I januar 2021 starter Hovedstadens Letbane anlæggelse af letbane på strækningen mellem Mileparken og Herlev Hovedgade i Herlev Ringvejs venstre side (set mod nord). Arbejderne indebærer, at beplantningen langs vejen bliver fjernet og der etableres spuns. Derefter vil vejen blive flyttet ud så der bliver plads til letbanen i midten. Arbejdet pågår frem til november 2021, hvorefter arbejdet forventes flyttet til højre side af Herlev Ringvej på samme strækning.

Arbejdet betyder at trafikanterne skal passere vejarbejdet i et spor i hver retning. Samtidig bliver hastigheden nedsat til 40 km/t. cyklisterne vil blive henvist til dobbeltrettet cykelsti i Herlev Ringvejs venstre side.

Nye broer på Ringvejsbroen

For at der bliver plads til letbanen i midten af Herlev Ringvej skal vejbanen flyttes ud til siderne. Det betyder, at der på Ringvejsbroen skal monteres to nye broer til brug for forgængere og cyklister i fremtiden. 

Weekenden den 16.-17. januar 2021 vil Hovedstadebs Letbane montere den venstre bro (set mod nord) og weekenden den 30.-31. januar 2021 vil den højre bro blive monteret. Broerne bliver moderet ved at gangbroerne løftes fra den eksisterende bro ud på siden af broen og sættes fast. 

Selve broløftet forventes at tage ca. 4 timer, hvis alt går som planlagt.  

Du kan læse mere om arbejdet på Hovedstadens Letbanes hjemmeside 

 

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -
Spørgsmål og svar

Du kan kontakte Hovedstadens Letbane I/S, hvis du har spørgsmål.

Kontakt Hovedstadens Letbane her

Se spørgsmål og svar her