Gæld til Herlev Kommune

Herlev Kommunes opkrævning arbejder for, at alle kommunens borgere og virksomheder betaler, hvad de skal- og til tiden
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os i kommunens åbningstid eller sende os en mail

Gebyrer

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opkræves et gebyr på 250 kr. for 2 rykkerskrivelse vedrørende ikke rettidigt betalte ydelse, der opkræves af kommunen.

Gebyr opkræves i hendhold til § 2 i "lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og Kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden".

Betaling

Hvis du ikke kan betale til tiden, er det vigtigt, at du kontakter opkrævningen hurtigst muligt.

Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, Fastsættelse af afdragsordning

Opkrævningen fastsætter en afdragsordning ud fra en tabeltakst fastsat i bekendtgørelse nr. 1513 af 13/12/2013. Tabellen viser, med hvilken procentdel af din nettoindkomst, du skal afdrage din gæld.

Modregning i overskydende SKAT og børne- og ungeydelse

Restancer bliver registreret hos SKAT til brug for modregning i udbetalinger fra det offentlige.

Oversendelse til restanceinddrivelsesmyndigheden/SKAT

Manglende betaling af krav til kommunen samt misligholdelse af indgået afdragsordning medfører, oversendelse til restanceinddrivelsesmyndigheden SKAT.

Ved oversendelse til SKAT pålægges der både renter og gebyrer. Renter er fradragsberettigede. SKAT har ansvaret for inddrivelse af restancer til det offentlige.

Hvis du har fået et brev fra SKAT om, at de inddriver din gæld, skal du betale den eller kontakte dem på telefon 70 15 73 04

Betalingsservice

De fleste kommunale regninger kan tilmeldes betalingsservice. Når du har modtaget det første giroindbetalingskort fra kommunen, kan du tilmelde betalingen til betalingsservice via din netbank

Lovpligtig boligindskudslån

Renter beregnes med 4,5 % af den til enhver tid værende restgæld.

Ejendomsskat

Renter beregnes med 4,0 % pr. påbegyndt måned.

Ejendomsskat - Indbetalingskort

De borgere som ikke har tilmeldt ejendomsskatter til betalingsservice, vil modtage et indbetalingskort i E-boks ca. 10 dage før betalingsdagen. vi gør opmærksom på, at girokortet fremsendes i E-boks til den ejer, som er registreret som hovedhæfter
Opkrævning

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 75
Okonomi@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag Lukket  - Lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -