Fjernvarmeudbygning

Få indblik i de forventede detailplaner for udrulningen til de enkelte boligområder i Herlev Kommune.

Fjernvarmeselskabet Vestforbrænding har udarbejdet en plan for udrulningen af fjernvarme i Herlev Kommune. Denne plan skal politisk godkendes i to omgange, på baggrund af to separate projektforslag, som Vestforbrænding udarbejder.

Det første projektforslag – for fase 1 af udrulningen – forventes behandlet politisk i oktober 2022.

Projektforslaget for fase 2 udarbejdes af Vestforbrænding, når fjernvarmeselskabet har indgået de nødvendige kontrakter med entreprenører, som muliggør færdiggørelse af udbygningen i 2028.

Læs også mere om Herlev Kommunes samlede varmeplan her.

Fase 1 og 2

På baggrund af fire objektive kriterier, der skal sikre en hensigtsmæssig og logistisk fordelagtig fjernvarmeudrulning, er de seks varmeplandistrikter inddelt i følgende to faser:

Fase 1 (2023-2027):

 • Område 3.21 – bebyggelser omkring Hjortespringvej, Herlevhuse, Eventyrkvarteret (nordlige del)
 • Område 3.23 – Tvedvangen
   

Fase 2 (2024-2028):

 • Område 2.33 – Musikkvarteret og Eventyrkvarteret (sydlige del)
 • Område 3.24 – Bebyggelser omkring Gammelgårdsvej
 • Område 3.25 – Bebyggelser omkring Skinderskovvej
 • Område – 3.26 – Hækmosen

   

klik på kortet for større visning.

På Vestforbrændings hjemmeside kan du se, hvilket varmeplandistrikt det område, du bor i, hører til. Du kan dermed også få information om, hvornår Vestforbrænding forventer at kunne levere fjernvarme til netop din adresse. 

Søg din adresse på Vestforbrændings hjemmeside.

Kriterier for rækkefølge

Der ligger fire objektive kriterier til grund for den valgte rækkefølge.

Kriterierne har haft til formål at sikre en hensigtsmæssig og logistisk fordelagtig fjernvarmeudrulning:

 1. En vurdering af om der er meget tæt bebyggelse (rækkehuse m.v.), hvor man vil kunne opleve ekstra støjgener, hvis der opsættes mange individuelle varmepumper.
 2. Den gennemsnitlige alder på naturgaskedler i de enkelte områder.
 3. Sammenhæng med udbygning i andre kommuner.
 4. Muligheden for at etablere midlertidige decentrale kollektive løsninger i enkelte områder.

Område 3.21 og 3.23

Alle bygninger, der ligger indenfor områderne 3.21 og 3.23 vil få tilbud om at blive koblet på fjernvarme inden udgangen af 2027, dvs. om maksimalt fem år.

Udkast til detailplanlægningen for udrulningen til de enkelte villaveje i disse områder forventes at ligge klar i senest i begyndelsen af 2023.

Område 3.22, 3.24, 3.25 og 3.26

Bygninger i disse områder vil alle indgå i fase 2, hvor det er forventningen tidligst at kunne få tilbud om at blive tilkoblet fjernvarmenettet i slutningen af 2024. For de sidste vil det forventeligt være ultimo 2028.

Detailplanlægningen for udrulningen til de enkelte områder og villaveje i fase 2 ligger ikke klar før i 2023. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt kun kan oplyse, at vi forventer, at alle får tilbud om fjernvarme inden udgangen af 2028, hvilket vil sige om maksimalt 6 år.

Særligt for Hækmosen

Hækmosen indgår i fase 2 af fjernvarmeudbygningen, men det er et område, hvor Herlev Kommune og Vestforbrænding undersøger muligheden for en midlertidig decentral kollektiv løsning.

En decentral løsning med udnyttelse af lokal overskudsvarme og etablering af en stor varmepumpe vil muligvis kunne sikre et hurtigere alternativ til naturgassen for bebyggelser i dette område.

Herlev Kommune og Vestforbrænding vil melde ud med nærmere info om dette, når der forefindes yderligere data.

Værd at vente på?

Der er økonomiske og klima- og miljømæssige hensyn – individuelle såvel som kollektive – at tage, hvis man overvejer at anskaffe sig en alternativ og muligvis midlertidig varmeløsning, såsom en varmepumpe. Med de nuværende høje olie- og naturgaspriser er der mange, som føler sig fristet til at gøre sig denne overvejelse.

Vestforbrændings ”Varmeplan 2030” viser, at nye kunder vil opnå en stor besparelse ved at vælge fjernvarme set i forhold til, at de alternativt skulle etablere en varmepumpe. Vestforbrænding bidrager på deres hjemmeside desuden med input, der er nyttige at tage med i sine overvejelser.

Hvad de klima- og miljømæssige hensyn angår, er kollektive varmeløsninger som fjernvarme det bedste valg for den samlede grønne omstilling af samfundet. Med fjernvarme kan energien udnyttes langt mere effektivt end ved individuelle varmeløsninger, eksempelvis ved udnyttelse af overskudsvarme fra industri og datacentre.

Hertil kommer, at mange tusinde nye varmepumpe sandsynligvis vil øge dels behovet for at forstærke elnettet for at undgå lokale nedbrud, dels støjgener, som vil opstå i flere villakvarterer.