Boringer

Skal du udføre A- eller B-boringer, skal du henholdsvis ansøge om og anmelde boringerne via anførte selvbetjeningslinks nedenfor.

Jordforurening og jordflytning

Ansøg om jordflytning, se om din grund er forurenet, og hvad du skal gøre, hvis du skal bygge på en forurenet grund.

Olietanke

Skal du sløjfe en gammel olietank eller vil du vide, om der er en olietank på din grund?

Miljøuheld

Når der sker miljøuheld, skal du altid ringe 112, læs mere om akutforurening her.

Rotter

Ser du tegn på rotter skal du anmelde det til Herlev Kommune.

Autobranchen

Vil du starte autoværksted, autolakering, autovaskehal eller dækcenter i Herlev Kommune?

Støj fra virksomheder og bygge- og anlægsarbejder

Har du en virksomhed i Herlev Kommune, skal du bygge hus eller andet, skal du være opmærksom på en række regler.

Miljøtilsyn på virksomheder

Her kan du finde oplysninger om miljøtilsyn på virksomheder