Genbrugsstationen

Som virksomhed skal du være tilmeldt genbrugsstationen. Du kan også bruge døgnåben genbrugsstation.

Regulativ for erhvervsaffald

Her kan du læse det nyeste erhvervsaffaldsregulativ for Herlev Kommune

Bygge- og anlægsaffald

Ved byggeprojekter er bygherren affaldsproducent, og har ansvaret for at anmelde bygge- og anlægsaffald.

Farligt affald

Anmeld farligt affald og søg om fritagelse for benyttelsespligten. Bliv klogere på, hvad din virksomhed har pligt til.

Erhvervsaffald

Læs om regler for affald for din virksomhed og om, hvordan du kan søge om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr