Tilbud til detailbutikker: Få et gratis energitjek

Få et gratis energitjek af dine forretningslokaler og få input til konkrete energisparetiltag.

De høje energipriser er en udfordring for alle og særligt i detailhandlen kan der være gode muligheder for energibesparelser. Derfor har Herlev Kommune oprettet et tilbud til detailbutikker, som skal hjælpe med at belyse, hvor der kan spares på energien og dermed også økonomien. 

Herlev Kommune tilbyder et gratis energitjek for detailbutikker i Herlev. Energitjekket udføres af en uvildig energirådgiver fra GH-Energi, og er en 20 minutters screening af dine forretningslokaler. Her vil du få input til konkrete energisparetiltag i din virksomhed. 

For de virksomheder hvor der findes et stort besparelsespotentiale, vil der være mulighed for et udvidet energitjek efterfølgende. 

Hvornår: Energitjekkene foretages den 12.-14. april 2023 mellem kl. 9.00 og 13.00. 

Tilmelding: For at sikre et så effektivt tjek som muligt, vil interesserede virksomheder blandt andet blive bedt om, at oplyse information om el- og varmeforbrug ved tilmelding.

Der er et begrænset antal pladser og i tilfælde af for mange tilmeldte, vil de virksomheder, som vurderes at have det største besparelsespotentiale blive udvalgt til tjek samt udvidet tjek. Tilmeldingsfristen er fredag den 24. marts 2023.

Herlev Kommune vil dele resultater og gode erfaringer med energisparetiltag med resten af Herlevs virksomheder via kommunes hjemmeside og ErhvervsNyt.

Spørgsmål:
Ved spørgsmål kontakt erhvervskonsulent Marie Haenschke på tlf. 21 55 77 70 eller mail Marie.Haenschke@herlev.dk   
 

Find mere information om energibesparelser hos SparEnergi.dk