Information til virksomheder om Coronavirus/covid-19

Her kan du finde erhvervsrettet information og relevante links til oplysninger om coronavirus/covid-19.

Herlev Kommune fremrykker betalinger

Herlev Kommune fremrykker fakturaer grundet corona-virus. Det blev den 16. marts 2020 besluttet, at Herlev Kommune fremrykker betalinger af alle fakturaer for at afhjælpe likviditetsudfordringer.

Vi står i en ekstraordinær situation, og mange virksomheder er eller vil i den kommende tid være presset af faldende indtjening og manglende likviditet. Derfor vil Herlev Kommune give vores bidrag til at lette presset. Vi sender hurtigst muligt fakturaer til betaling.

Virksomheder, der har spørgsmål, kan skrive til okonomi@herlev.dk. Vi behandler henvendelsen så hurtigt som muligt. Ud fra samme hensyn vil Herlev Kommune søge dialog med vores leverandører for at fremrykke vedligeholdelses- og anlægsopgaver, hvor det er muligt.

Få overblik på Virksomhedsguiden

Få overblik over de oftest stillede spørgsmål relateret til coronavirus/covid-19, hvordan det kan påvirke din virksomhed, de forskellige hjælpepakker til erhvervslivet og hvilke forholdsregler du skal tage.

Følg udviklingen og de praktiske anvisninger på virksomhedsguiden.dk. Vejledningerne bliver løbende opdateret.

Erhvervshus Hovedstaden er åbent og klar til at hjælpe

Erhvervshus Hovedstaden er fortsat åbent og tilgængelig for alle virksomheder, der ønsker hjælp og sparring – ikke mindst i forhold til økonomi, likviditet og overblik over regeringens hjælpe-pakker. Sparringen er uvildig, fortrolig og gratis.

Du kan kontakte Erhvervshus Hovedstaden på telefon: 30 10 80 80 eller på info@ehhs.dk

Du kan ringe til en særlige hotline på telefon: 41 88 66 67 med udfordringer i forhold til corona/covid-19

Læs mere om hvordan Erhvervshusets konsulenter kan hjælpe dig gennem corona-krisen

Webinar
Få indblik i hjælpepakkerne. Erhvervshus Hovedstaden giver dig en hurtig gennemgang af status på de enkelte hjælpepakker.

• Hvilken hjælp indeholder pakkerne?
• Hvem kan bruge den enkelte hjælpepakke?
• Hvornår åbner adgang til at søge?
• Hvad skal der skal til for at benytte dem?

Sted: Det hele foregår online, så find et roligt sted, hvor du ikke bliver forstyrret og har god afstand til andre.

Se de enkelte webinars

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms kan forlænges som følge af coronavirus/covid-19. Læs mere om regeringens hjælpepakke og de ændrede frister på skat.dk

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked er åbnet

Du kan læse om den midlertidige lønkompensationsordning til virksomheder for fyringstruede lønmodtagere på Virksomhedsguiden. Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.

Ordningen gælder for private virksomheder som står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
 
Kompensationsordningen dækker perioden den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

Ordningen er åben for ansøgninger. Du skal søge på Virksomhedsguiden hvor du også kan læse mere om hvilker informationer du skal bruge i din ansøgning. Bemærk at der pt er mange der søger og at der kan være kø til siden. Ansøgningerne behandles ikke efter først til mølle. 

Hotline om de midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet

Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline for virksomhedsservice på telefon: 72 20 03 50, hvis du har spørgsmål til fx arbejdsfordeling, varsling eller øvrige midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredningen af coronavirus/covid-19.

Læs mere om hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Få hjælp til sygedagpenge og refusion

Jobcenteret er klar til at hjælpe dig i forhold til spørgsmål om sygdagepenge og refusion.

Du kan skrive en mail til dagpenge@herlev.dk eller ringe til Jobcenteret på telefon: 44 52 70 00 eller Team Ydelse på 44 52 86 51.

Samling af myndighedssider

Du kan finde en samling af alle danske myndigheders informationer til virksomheder i forbindelse med Corona/covid19 på på www.politi.dk

Få en økonomisk håndsrækning fra Vækstfonden

Vækstfonden kommer nu danske virksomheder til hjælp.

Virksomheder, der i særlig høj grad er påvirket af corona/covid-19, kan søge om en garanti fra Vækstfonden via deres finansieringsinstitut. Der er to ordninger: En målrettet SMV’er og en målrettet store virksomheder.

Læs mere

Opkvalificering af medarbejdere med løn under krisen

Der er forskellige muligheder for at opkvalificere dine medarbejdere med løn under krisen:

• Hjemsendte medarbejdere kan deltage i voksen- og efteruddannelse. Flere skoler og uddannelsesinstitutioner tilbyder fjernundervisning, hvor medarbejdere kan deltage hjemmefra - læs mere om mulighederne

• Opkvalificering frem for afskedigelse af medarbejdere i service- og restaurationsbranchen 30 dages online opkvalificeringsforløb for ufaglærte og faglærte. Virksomhederne få dækket deres løntab gennem midler fra VEU-godtgørelse og kompetencefonde - læs mere om mulighederne