Information til virksomheder om Coronavirus/covid-19

Her kan du finde erhvervsrettet information og relevante links til oplysninger om coronavirus/covid-19.

Få overblik på Virksomhedsguiden

Få overblik over de oftest stillede spørgsmål relateret til coronavirus/covid-19, hvordan det kan påvirke din virksomhed, de forskellige hjælpepakker til erhvervslivet og hvilke forholdsregler du skal tage.

Følg udviklingen og de praktiske anvisninger på virksomhedsguiden.dk

Herlev Kommune udskyder dækningsafgiften til 2021

Kommunalbestyrelsen har besluttet at følge regeringens opfordring om at udskyde betalingen af dækningsafgiften af erhvervsejendomme.

Betalingen af 2. rate udskydes fra den 1. juli 2020 til 2021. Inden den 1. juli sendes der korrigerede ejendomsskattebilletter ud til alle ejere, som er omfattet.

Virksomheder, som fortsat ønsker at betale raten i juli 2020, skal kontakte Finans og Opkrævning på okonomi@herlev.dk eller som sikkerpost til sikkerpostokonomi@herlev.dk.

Herlev Kommune fremrykker anlægs- og byggeprojekter

Herlev er klar til at hjælpe virksomheder, som er økonomisk pressede på grund af corona-virus.

Efter regeringens udmelding om at lempe anlægsloftet er Herlev klar til at hjælpe. Kommunalbestyrelsen har besluttet at frigive midler og fremrykke anlægsprojekter for 12 millioner kroner. Det drejer sig blandt andet om projekter, som skal styrke trafiksikkerheden og reducere trafikstøj. Projekterne vil allerede starte op i år fremfor 2021 og 2022, som de oprindeligt var sat til.

"Fremrykningen af opgaver er den bedste løsning for alle i en svær tid. Med fremrykningen holder vi hånden under vores hårdt pressede virksomheder– og samtidig får vi ordnet nogle kommunale opgaver, som styrker borgerens tryghed i trafikken og reducerer unødvendig støj", siger Gert Biilmann (V) formand for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.

Borgere skal inddrages i trafikprojekt på Tvedvangen
Et af de større fremrykkede projekter er trafiksaneringen på Tvedvangen, hvor borgere også vil få indflydelse på, hvordan trafiksikkerheden kan højnes. Senere på året vil borgere høre mere om projektet, som vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i Herlev Bladet. ”Mange herlevborgere anvender Tvedvangen dagligt. Derfor giver det god mening, at kommunen i fællesskab med borgerne udtænker forsvarlige og trygge løsninger” siger Gert Biilmann (V). Udover projektet på Tvedvangen vil et større beløb gå til asfalt- og fortovsarbejder, og fartvisere vil også blive etableret på Herlev Hovedgade og Hjortespringvej.

Statslige hjælpepakker

Hold dig opdateret omkring de forskellige statslige hjælpepakker på virksomhedsguiden som løbende opdateres.

Erhvervshus Hovedstaden er åbent og klar til at hjælpe

Erhvervshus Hovedstaden er fortsat åbent og tilgængelig for alle virksomheder, der ønsker hjælp og sparring – ikke mindst i forhold til økonomi, likviditet og overblik over regeringens hjælpe-pakker. Sparringen er uvildig, fortrolig og gratis.

Du kan kontakte Erhvervshus Hovedstaden på telefon: 30 10 80 80 eller på info@ehhs.dk

Læs mere om hvordan Erhvervshusets konsulenter kan hjælpe dig gennem corona-krisen

Hotline om de midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet

Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline for virksomhedsservice på telefon: 72 20 03 50, hvis du har spørgsmål til fx arbejdsfordeling, varsling eller øvrige midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredningen af coronavirus/covid-19.

Læs mere om hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Få hjælp til sygedagpenge og refusion

Jobcenteret er klar til at hjælpe dig i forhold til spørgsmål om sygedagpenge og refusion.

Du kan skrive en mail til dagpenge@herlev.dk eller ringe til Jobcenteret på telefon: 44 52 70 00 eller Team Ydelse på 44 52 86 51.

Samling af myndighedssider

Du kan finde en samling af alle danske myndigheders informationer til virksomheder i forbindelse med Corona/covid19 på på www.coronasmitte.dk

Få en økonomisk håndsrækning fra Vækstfonden

Vækstfonden kommer nu danske virksomheder til hjælp.

Virksomheder, der i særlig høj grad er påvirket af corona/covid-19, kan søge om en garanti fra Vækstfonden via deres finansieringsinstitut. Der er forskellige muligheder alt efter virksomhedens stadie og kapitalbehov.

Læs mere

Opkvalificering af medarbejdere med løn under krisen

Der er forskellige muligheder for at opkvalificere dine medarbejdere med løn under krisen, fx kan hjemsendte medarbejdere deltage i voksen- og efteruddannelse. Flere skoler og uddannelsesinstitutioner tilbyder fjernundervisning, hvor medarbejdere kan deltage hjemmefra - læs mere om mulighederne

Information in English for foreign-owned companies

The Danish government and a united Danish Parliament have passed several Relief Packages for all businesses in Denmark with a CVR number – also fully foreign-owned companies. Copenhagen Capacity has created a website with information in English about the different Relief Packages. You can also contact Copenhagen Capacity if you need help with benchmark analysis etc.

Learn about the different Relief Packages here

 

Kontakt erhvervsteamet

Chefkonsulent
Birgitte Steenstrup Berchtold
40 32 59 55
Birgitte.Steenstrup.Berchtold@herlev.dk

Erhvervskonsulent
Marie Haenschke
21 55 77 70
Marie.Haenschke@herlev.dk

 

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 20
erhverv@herlev.dk