For små og mellemstore virksomheder er fristerne for betaling af A-skat og AM-bidrag midlertidigt forlænget med fire måneder. Fristerne for betaling af B-skat er midlertidigt forlænget med to måneder.