Forside | Erhverv | Indkøb og udbud | Udbud - flytteservice

Udbud - flytteservice

Se spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af flytteservice.

Med henvisning til igangværende udbudsforretning offentliggøres spørgsmål/svar. Nærværende skal betragtes som en del af udbudsmaterialet.

Der er indkommet følgende spørgsmål, som fremgår nedenfor med tilknyttet svar:

Nr.SpørgsmålSvar
1.a

Mindstekrav nr. 22

Tjenesteyder skal vederlagsfrit stille flyttekasser til rådighed til en given flytning.

Spørgsmål:
Vil det sige, at selve levering/afhentning af flyttekasser før/efter flytningen skal være indeholdt i prisen for flytning af en arbejdsplads, eller kan det afregnes særskilt på timepris?

Ja, indeholdt i pris på tilbudsliste, med henvisning til bilag 1, definition af arbejdspladser, hvor en standardarbejdsplads indeholder 5 flyttekasser.
1.b

Eksempel:

Der skal flyttes 5 arbejdspladser internt som koster X ifølge tilbudsliste.
Ordregiver vil gerne inden flytningen have leveret 100 kasser, og efter flytningen have dem afhentet.

Skal den omkostning være med i prisen pr. arbejdsplads?


Se svar 1a (5 arbejdspladser x 5 flyttekasser = 25 flyttekasser). Såfremt ordregiver ønsker yderligere 75 flyttekasser leveres disse efter pris på tilbudsliste (vederlagsfri levering)
2. Tilbudsliste, bilag 2
Vil tilbudsgiver ikke være interesseret i eksterne flytninger?
I tilbudslisten er kun angivet interne flytninger.
Ja, Se kapitel 2, kravspecifikation, mindstekrav 2 og 3, hvor fremgår definition af intern samt ekstern flytning. Tilbudslistens samlede tilbudssum vurderes dog efter intern flytning.
3. Tilbudsliste, bilag 2
Hvordan vil tilbudsgiver beregne en intern flytning på eksempelvis 29 arbejdspladser?

Er det samlet pris for 15 arbejdspladser + 14 enhedspriser for 14 arbejdspladser?
Enten i form af timepris beregning eller 15 standardarbejdspladser + 14 enkelt standardarbejdspladser = 29 standardarbejdspladser.
4. Tilbudsliste, bilag 2
Hvordan beregnes en flytning pr arbejdsplads, hvis det er på samme etage?
Timepris.
5. I forbindelse med afgivelse af tilbud på jeres flytteopgave er der under Miljøhensyn og Bilpark skrevet at der ønskes Ncap – Crashtest – Stjerner (sikkerhed) på vores biler, jeg har været I kontakt med en lastvognsproducent og som jeg kan få oplyst udføres der kun test indenfor en ramme de skal kunne klare en såkaldt ECE R29, er det nok at skrive at bilerne har opnået denne godkendelse?
Hvis ikke hvor fremfindes disse stjerner så?
Udbudsmaterialets bilag 3 angiver:

”Beskrivelse af firmaets bilpark og oversigt over sammensætningen af denne, fx oplysninger om:
•    Bil mærke og årgang
•    Energiklasse (A – G)
•    Euronorm
•    Hvilken type brændstof bilen benytter
•    Oplysning om hvorvidt der er monteret partikelfilter
•    NCap – crashtest – stjerner (sikkerhed)”

Ovenstående punkter er blot eksempler, hvorfor det er valgfrit for tilbudsgiver hvilke oplysninger der angives. ECE R29 kan angives tilsvarende som Ncap mmSidst opdateret 19/08 2016
Kontakt

Kultur, Fritid og Erhverv

Herlev Rådhus
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Kontakt Erhvervsteamet

Se liste over kontaktpersoner