Fleksjob

Et fleksjob kan tilbydes personer, der har en væsentlig begrænsning i arbejdsevnen i forhold til ethvert erhverv. Bevilling af fleksjob forudsætter afklaring af arbejdsevnen via en arbejdsprøvning. Arbejdsevnen skal være nedsat med minimum 50% og tilstanden skal være varig.

Fleksjob er en ansættelse med løntilskud. Det betyder, at virksomheden udbetaler overenskomstmæssig løn og modtager løntilskud, der modsvarer begrænsningen i medarbejderens arbejdsevne. Dvs. virksomheden modtager et tilskud på 1/2 eller 2/3 af den gældende overenskomstmæssige mindsteløn på området. Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance.

Fleksjobbet tager udgangspunkt i, at arbejdsopgaver og tempo er afstemt til personens arbejdsevne.

Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper i private og offentlige virksomheder.

FordeleEksempelSådan gør du
  • Virksomheden får mulighed for at ansætte eller beholde en faglig kompetent medarbejder med begrænsninger i arbejdsevnen.
  • Fastholdelse af en medarbejder i fleksjob signalerer social ansvarlighed og skaber tryghed i organisationen.

Den 47-årige automekaniker Uffe bliver på grund af en omfattende ryglidelse samt depression sygemeldt fra sit arbejde. Efter længere tids sygemelding ønsker Uffe at genoptage arbejdet, men det kan ikke lade sig gøre på grund af ryggen. Uffe bliver herefter arbejdsprøvet i forskellige arbejdsfunktioner og i nye brancher, men hans arbejdsevne er varigt begrænset, og han bliver derfor indstillet til et fleksjob. I samarbejde med jobcentret finder Uffe et fleksjob hos et ejendomsservicefirma på fuld tid, men på nedsat kraft, og hans arbejdsplads modtager tilskud til hans løn hver måned.

Kontakt jobcentret og hør om mulighederne for etablering af fleksjob.

Du kan også læse mere om fleksjob på www.ijobnu.dk, som er den direkte vej mellem virksomheder og mennesker med nedsat arbejdsevne. Her kan du blandt andet finde informationer om supplerende støtteordninger (indretning af arbejdsplads, hjælpemidler mv.) og se eksempler fra det virkelige liv på vellykkede fleksjobansættelser.

Sidst opdateret 31/05 2017
Kontakt

Herlev_logo
Herlev Rådhus
Jobcenter Herlev
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 4452 8600
jobcenter@herlev.dk

Relaterede links:

www.jobnet.dk er det muligt at annoncere direkte efter fleksjobbere.