Forside | Erhverv | Virksomhedsinformation til arbejdsgivere | Udvid mulighederne for at finde medarbejdere

Udvid mulighederne for at finde medarbejdere

Sådan finder du som arbejdsgiver nye medarbejdere i samarbejde med Jobcentret.

Her er en kort oversigt over muligheder for at finde nye medarbejdere:

Virksomhedscenter – en samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en privat eller offentlig virksomhed.

InnoBooster – ny vej til vækst og beskæftigelse.

Virksomhedsrevalidering – samlede uddannelses- eller optræningsforløb i en virksomhed, som kan iværksættes for personer med begrænsninger i arbejdsevnen.

Virksomhedspraktik – få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og giv en ledig mulighed for at afprøve og styrke sine kompetencer.

Job med løntilskud – mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder med tilskud.

Opkvalificeringsjob – tilskud til at opkvalificere nye medarbejdere, som ansættes fra ledighed i ordinære stillinger.

Mentorordning – til alle, der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet.

Voksenlærling – opret lærlingepladser til ledige og ikkefaglærte ansatte over 25 år og få tilskud til lønnen.

Fleksjob – en mulighed for at ansætte personer, selv om de kun kan arbejde få timer om ugen, og få løst mindre opgaver, som det ellers kan være svært at finde medarbejdere til.

Job med løntilskud til førtidspensionister – ansæt en førtidspensionist med løntilskud i en individuelt aftalt periode.

Seniorjob i kommunen – erfaren medarbejder med tilskud.

Tag en elev i lære – unge medarbejdere i lære, i praktik, med løntilskud eller som vikarer.

Praktikplads for unge – via erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Opret en praktikplads for en egu-elev på meget fleksible vilkår og åben døren til arbejdsmarkedet for en ung under 30 år, der ikke passer ind i snævre skolerammer.

Elever under 25 år – hjælp en ung på vej og få samtidig en her-og-nu ressource, som dag for dag bliver en dygtigere medarbejder.

Fritidsjob for unge – et fritidsjob er for mange unge et vigtigt skridt på vejen til uddannelse og varig tilknytning til arbejdsmarkedet

Job med løntilskud til nyuddannede med handicap – let adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap og start ansættelsen med løntilskud i en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads.

Jobordning for veteraner – nye muligheder for fysisk eller psykisk skadede veteraner.

Integration – lad flere nytilkomne flygtninge og familiesammenførte bidrage på arbejdsmarkedet.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) – ny fleksibel vej til at ansætte og opkvalificere flygtninge.

Flyttehjælp ved lang vej til arbejde – mulighed for støtte, hvis medarbejderen pendler mere end 4 timer dagligt.

Vitas – digital anmodning om løntilskud, virksomhedspraktik/nytteindsats, integrationsuddannelsen (IGU) samt tilskud til voksenlærlingeforløb.

Sidst opdateret 28/07 2017
Kontakt

Herlev_logo
Herlev Rådhus
Jobcenter Herlev
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 4452 8600
jobcenter@herlev.dk