Dialogmøde med erhvervslivet 2019

Lær af din grønne nabo: Lokale erfaringer og grøn omstilling bliver omdrejningspunktet for dette års Dialogmøde med erhvervslivet. Du kan udvide dit netværk og møde andre lokale erhvervsdrivende. Sidst men ikke mindst uddeles Herlev Erhvervspris.

Dialogmøde for erhvervslivet finder sted onsdag den 6. november 2019
Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev. 

Programmet starter kl. 15.30 - men kom gerne lidt inden.

 

Tilmelding senest den 30. oktober 2019

Deltagelse er gratis.

 

Program

15.30 Introduktion
ved dagens ordstyrer, erhvervskonsulent Birgitte Steenstrup Berchtold
 
15.35 Velkomst ved borgmester Thomas Gyldal Petersen
 
15.50 Grønne væksthistorier fra Herlev:
  • Christian L. Jensen, ejer, Pack Tech A/S,
  • Søren Lauridsen, administrerende direktør, Brdr. Lauridsen ApS
  • Jørgen Utzon, administrerende direktør, Coor A/S
 
Paneldebat: Hvordan skaber man forretning ud af den grønne omstilling?
 
16.35 Pause og networking
Bliv klogere på tilbuddene fra Erhvervshus Hovedstaden og Herlev Jobcenter samt byggeriet af letbanen og udviklingen i Herlev Bymidte. 
 
17.00 Lokale virksomheder gør Herlev Kommune grøn
ved Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling.
 
Paneldebat: Hvordan kan lokale virksomheder gøre en forskel for den grønne omstilling i Herlev? 
ved tre medlemmer af Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling:
  • Martine Sig Rasmussen, CSR ansvarlig, Carl Ras A/S 
  • Michele Møller Amundsen, Herlev Kommunalbestyrelse, Socialdemokratiet
  • Dennis Lindholm, malermester, Jacobsen og Ringvei ApS
 
17.30 Overrækkelse af Herlev Erhvervspris 2019
ved borgmester Thomas Gyldal Petersen
 
17.45 Middag og networking
Benyt lejligheden til at udvide dit netværk med andre erhvervsdrivende i Herlev over lidt lækker mad.
 

Vi tager hånd om dine oplysninger efter gældende regler

Oplysning om Herlev Kommunes behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med din henvendelse behandler Herlev Kommune dine personoplysninger. Dette har vi som dataansvarlige pligt til at oplyse dig om efter persondataforordningens artikel 14. Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af din sag. I forbindelse med behandling af sagen kan Herlev Kommune videregiver/indhente oplysninger til/fra myndigheder/virksomheder m.m. Behandlingen sker med udgangspunkt i Erhvervsfremmeloven. Vi gemmer dine oplysninger efter gældende arkivregler. Vi gemmer dine oplysninger i et år, hvorefter de slettes.

 

Dine rettigheder i forbindelse med behandlingen

Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Du har ret til at se, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig (indsigtsret) og du har ret til at få rettet oplysninger om dig, som er urigtige.

 

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til, hvordan kommunen skal behandle dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: Daniel Bach, Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Send sikker post gennem e-boks: Direkte link. Såfremt du ikke har Nem-ID kan databeskyttelsesrådgiveren kontaktes på dpo-d@htk.dk eller tlf. 23 99 05 19. (Du bør ikke sende personfølsomme oplysninger via mail, da det ikke er sikker post).

 

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med kommunens behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at klage over behandlingen. Klagen kan indgives skriftligt, mundtligt eller telefonisk til Herlev Kommune. Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.