Forside | Erhverv | Byggeri, miljø og affald | Miljø | Jord | Flytning af jord

Flytning af jord

Enhver, der vil flytte jord væk fra matriklen, skal anmelde det til Center for Teknik og Miljø

Flytning af jord skal anmeldes til Center for Teknik og Miljø hvis jorden kommer fra:.

  • Områdeklassificerede områder (byzone)
  • Kortlagte ejendomme (V1 og V2)
  • Forurenede ejendomme (endnu ikke kortlagte)
  • Vejarealer
  • Godkendt modtageanlæg for jord

Flytning af jord anmeldes elektronisk via www.JordWeb.dk

Anmelderen skal sikre sig, at jorden analyseres og klassificeres som angivet i Herlev Kommunes jordflytningsregulativ og "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord nr. 1479 af 12. december 2007".

Hvis Center for Teknik og Miljø ikke anmoder om supplerende bemærkninger, må jorden flyttes 4 uger efter anmeldelse. Dog kan jorden flyttes umiddelbart efter anmeldelse, hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen.

Hvis jorden flyttes fra et areal, der er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, skal Herlev Kommune inden anmeldelsen have godkendt en plan for jordens håndtering.

Skal du flytte under 1 m³ jord, kan du aflevere jorden på Genbrugsstationen uden anmeldelse.

Har du spørgsmål, så skriv til tm@herlev.dk eller til Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.

Sidst opdateret 10/03 2016