Forside | Erhverv | Byggeri, miljø og affald | Affald | Gebyrer | Tilmeldegebyr for Herlev Genbrugsstation

Tilmeldegebyr for Herlev Genbrugsstation

Se hvilket gebyr du som virksomhed skal betale for at benytte Herlev Genbrugsstation i 2017.

Den 1. januar 2012 blev reglerne for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr ændret, så genbrugspladsgebyret skiftede fra et fast rådighedsgebyr til et tilmeldegebyr ved brug af genbrugsstationen. Gebyret for farligt affald er ændret fra et fast gebyr til et gebyr, der opkræves ved aflevering af farligt affald på genbrugsstationen.

Køb af adgang til genbrugsstationen er organiseret i en fælles ordning for alle genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Du kan hente oplysninger om hvordan du tilmelder dig på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk.

Takster for adgang til Genbrugsstationen i Herlev Kommune 2017

Erhvervsgebyrer for adgang til Genbrugsstationen

Engangsbillet, ekskl. moms

PersonbilKassebilLadvogn
Alle virksomheder 100 kr. pr. besøg 150 kr. pr. besøg 200 kr. pr. besøg

Årskort, ekskl. moms

Virksomhedskategori jf. CVRPersonbil kr./bil/årKassebil kr./bil/årLadvogn kr./bil/år
Bygge- og anlægshåndværkere samt gartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald 5500
8700
13500
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere 3000 4800 7400
Liberalt erhverv og lign. (0-2 ansatte). Max. 8 besøg pr. år. 800 - -
Øvrige virksomheder end ovennævnte 3200 5900
11400

Tillæg for farligt affald: 40 kr. for hver 10 kg affald ud over de første 5 kg.

Ved spørgsmål om tilmeldeordningen

Virksomheden bedes kontakte Vestforbrænding Kundeservice for tilmeldeordningen på tlf. 70 22 40 10

Sidst opdateret 19/12 2016

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Cecilie Juhl Stentoft
Tlf. 44 52 64 42