Forside | Erhverv | Byggeri, miljø og affald | Affald | Gebyrer | Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyret.

Hvad betaler vi et erhvervsaffaldsgebyr for?

Erhvervsaffaldsgebyret som Herlev Kommune opkræver dækker kommunens udgifter til administration og planlægning af affaldsområdet for erhverv, herunder udarbejdelse af regulativ, information, anvisning af affald, registrering af affaldsdata samt drift af den nationale affaldsdatabase og den nationale database over alle landets regulativer for affald.

Min virksomhed har ikke noget affald - kan jeg blive fritaget for at betale?

Som udgangspunkt gives ikke fritagelse til virksomheder omfattet af betalingsreglerne, og som har en omsætning eller lønsum over 300.000 kr.

Herlev Kommune giver fritagelse til virksomheder der er lukkede på tidspunktet for udsendelse af opkrævning eller i de få situationer, hvor der ikke er tale om en egentlig virksomhed uden affaldsproduktion. Hvis du mener, at din virksomhed ikke har egentlig affaldsproduktion af disse årsager, skal du vedlægge en beskrivelse af virksomhedens situation, når du søger om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyret. Fristen for ansøgning for 2017 er torsdag d. 26. oktober 2017, hvilket også vil fremgå af fakturaen. Ansøgning skal ske på virk.dk og systemet åbner, når fakturaen udsendes. Ansøgninger modtaget efter fristens udløb, vil ikke blive behandlet.

Hvor står der, at kommunen kan opkræve affaldsgebyr fra virksomheder?

I Miljøbeskyttelsesloven, Affaldsbekendtgørelsen og kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Hvor står det, at kommunen kan fastsætte en frist for ansøgning om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyret?

I affaldsbekendtgørelse § 60, stk. 5.

Hvad med genbrugsstationen - skal vi betale for den også?

Ja, hvis I ønsker at aflevere affald på genbrugsstationen i Herlev skal I betale for det. Ordningen er omlagt pr. 1. januar 2012 til en tilmeldeordning. Ordningen er fælles for alle 24 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Du kan tilmelde din virksomhed på tilmelding-genbrugsstationer.dk.

Min virksomhed har en meget lille omsætning - kan jeg blive fritaget for at betale?

Ja, hvis den årlige omsætning har været under 300.000 kr. i 2015. Du får kun fritagelse for et år ad gangen. Herlev Kommune har på forhånd fritaget de virksomheder, hvor SKAT har oplyst at omsætningen i 2015 var under 300.000 kr. For virksomheder uden momsomsætning er det lønsummen, som skal være under 300.000 kr. for fritagelse. Hvis du mener din omsætning var under 300.000 kr. og er blevet opkrævet, skal du søge om fritagelse på virk.dk, når fakturaen er udsendt og ansøgningssystemet er åbnet.

Hvad kan jeg klage over, og hvem kan jeg klage til?

Du kan ikke klage over gebyrets størrelse. Har du fået afslag fra kommunen på en ansøgning om fritagelse for at betale gebyr, kan du, hvis du er uenig heri, gå til domstolen med din klage.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?

Du får to rykkere, på den anden er der et rykkergebyr på 250 kr. og er samtidig et inkassovarsel. Hvis du stadig ikke betaler vil sagen blive sendt til inkasso hos SKAT.

Hvordan kan jeg opdatere oplysninger om min virksomhed i CVR?

På virk.dk kan du logge på og rette i dine oplysninger. Kontakt eventuelt CVR for at høre om muligheden for dette. Du finder hjemmesiden her.

Min virksomhed er flyttet til en anden kommune efter 1. januar 2017 - kan jeg undgå at betale gebyret?

Virksomheden skal betale gebyr i den kommune, den var registreret i pr. 1. januar 2017.

Min virksomhed er lukket efter 1. januar 2017 - kan jeg undgå at betale gebyret?

Virksomheder som er registreret som lukket i CVR-registret inden udsendelse af faktura er ikke betalingspligtige. Virksomheder der er lukket efter udsendelse af faktura skal betale gebyr i den kommune, som den var registreret i pr. 1. januar 2017.

Min virksomhed er startet efter 1. januar 2016 og havde en meget lille omsætning - kan jeg undgå at betale gebyret?

Nystartede virksomheder, der i 2016 havde en omsætning under 300.000 kr. kan søge om en fritagelse på virk.dk, når der åbnes for ansøgningsmuligheden efter udsendelse af faktura.

Hvor kan jeg se, hvilke typer og størrelser virksomheder der er fritaget for at betale affaldsgebyret?

Det kan du se i §60 og bilag 8 og 9 i affaldsbekendtgørelsen.

Hvordan søger jeg om fritagelse?

Du søger om fritagelse på på virk.dk, efter fakturaen er udsendt. Ansøgningsfristen for 2017 er torsdag d. 26. oktober 2017, hvilket også vil fremgå af fakturaen. Ansøgninger modtaget senere vil ikke blive behandlet.

Vi har aldrig betalt affaldsgebyr før - hvorfor skal vi betale nu?

Lovgivning er trådt i kraft pr. 1. januar 2010. Reglerne gælder for alle virksomheder i hele landet. Tidligere blev erhvervsaffaldsgebyret opkrævet hos grundejer af erhvervsejendomme sammen men ejendomsskatten. Nu opkræves gebyret af kommunen for hvert p-nummer og regningen udsendes til ejer af virksomheden.

Hvorfor er vores affaldsgebyr ændret?

Lovgivningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2010. Reglerne gælder for alle virksomheder i hele landet.

Virksomhedernes betaling og kommunens udgifter på affaldsområdet skal svare til hinanden. I 2017 er gebyret sænket til 1.125,- kr. inkl. moms.

Fra 2012 opkræves gebyr for brug af genbrugsstationen og aflevering af farligt affald særskilt i forbindelse med brug af disse ordninger.

Sidst opdateret 21/08 2017

Kontakt

Center for Teknik og Miljø
Telefon 44 52 64 51
Susanne Bruun Jakobsen