Forside | Erhverv | Byggeri, miljø og affald | Byggeri | Erhvervskvarteret ved Marielundvej

Byfornyelse og hvad så?

Byfornyelsesprocessen var en opfølgning på vedtagelsen af lokalplan 53, som dækker en stor af del af erhvervskvarteret.

Den bærende kraft i processen var dialogforum, som var en række møder mellem erhvervskvarteret og Herlev Kommune. Her blev kvarterets fremtid diskuteret og der blev inviteret oplægsholdere til at komme med inspiration.

Målet var bl.a. at udarbejde et katalog over gode eksempler på fornyelse og en handlingsplan for områdets grønne strukturer, træbeplantning mm., som kunne samle området visuelt. Det udmøntede sig i 3 pjecer, der bygger videre på visionerne fra lokalplan 53; Design Guide, Grønne Byrum og Miljøkatalog. Se nedenfor.

Pjecerne er delt ud til alle de erhvervsdrivende i kvarteret, og de er en del af det administrationsgrundlag, som kommunen bruger i den fortsatte dialog om udviklingen af erhvervskvarteret.

Miljøkatalog forside

Design Guide forside

Grønne byrum forside

Sidst opdateret 16/06 2011