Oplysning om Herlev Kommunes behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med aflysning af årets seniorfest behandler Herlev Kommune dine personoplysninger.

Dette har vi som dataansvarlige pligt til at oplyse dig om. Vi behandler følgende oplysninger om dig: navn, cpr-nr. og telefonnummer, så vi kan tilbagebetale billetprisen til dig. Vi videregiver ikke dine oplysninger.

Behandlingen sker med udgangspunkt i kommunalfuldmagten, databeskyttelses-forordningen artikel 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens § 11. Vi gemmer dine oplysninger efter gældende arkiv- og regnskabsregler, dvs. i 5 år efter tilbagebetaling, hvorefter oplysningerne slettes.

 

Kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

 

Dine rettigheder i forbindelse med behandlingen

Du kan læse mere om dine rettigheder og se kontaktoplysninger på DPO her.

 

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med kommunens behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at klage over behandlingen. Klagen kan indgives skriftligt, mundtligt eller telefonisk til Herlev Kommune.

Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/.

Kultur og Fritid

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -