Borgere visiteret til individuel handicapkørsel får gratis ture

Som del af Aftalen om sommerpakken er der afsat midler i 2020 til gratis handicaptransport.

Det betyder, at der indføres to gratis ture på max 50 km. med handicaptransport til og med uge 32 for alle, der er visiteret til individuel handicapkørsel i henhold til lov om trafikselskaber § 11. Visiterede borgere til individuel handicapkørsel vil derfor tilbydes to ture, hvor egenbetalingen for den konkrete tur er 0 kr.

Ønsker du at gøre brug af de gratis ture, skal du som vanlig bestille kørslen hos Movia