Forside | Borger | Vand og kloak | Vandløb

Vandløb

Her finder du oplysninger om Herlevs offentlige vandløb, vedligeholdelse af vandløb, grøfter og dræn samt vand- og vandhandleplaner.

Offentlige vandløb

I Herlev Kommune findes 4 offentlige vandløb:

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen. Vedligeholdelsen er fastlagt og beskrevet i vandløbsregulativerne. Vedligeholdelsen består blandt andet af årlig skæring af vegetation i vandløbene i sensommeren samt løbende sikring af vandløbenes vandføringsevne. Spørgsmål om vedligeholdelsen kan rettes til kommunen.

Til toppen

Grøfter og dræn

Rundt om i kommunen findes en del mindre grøfter og dræn, som anvendes eller har været anvendt til afledning af dræn- og overfladevand. Mange af disse er fra dengang, Herlev primært var landbrugsmarker.

Grøfter og dræn ejes af grundejer for den grund, hvorpå de ligger. Som grundejer har man pligt til at vedligeholde grøfter og dræn. Grøfter og dræn er omfattet af vandløbsloven, som blandt andet skal sikre, at alle interessenter i et grøft- eller drænsystem fortsat kan benytte anlægget. En grøft eller et dræn må derfor ikke ændres eller nedlægges uden vandløbsmyndighedens godkendelse. Som grundejer har man ret til at aflede almindeligt dræn- og overfladevand til dræn- eller grøftesystemet.

Til toppen

Vandløbsmyndighed

Herlev Kommune er vandløbsmyndighed og varetager vandløbslovens bestemmelser. Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, rørledninger, dræn og søer, såfremt mere end én enkelt har interesse i disse.

Kontakt kommunen såfremt du ønsker at:

  • Foretage ændringer, omlægninger eller nyetableringer af vandløb, grøfter, rørledninger, dræn eller søer.
  • Etablere udløb af dræn- eller almindeligt overfladevand til offentlige vandløb, samt fælde træer, opsætte hegn m.m. på offentlige vandløbsbrinker.
  • Udlede vand fra arealer med fast belægning (tag, vej, terrasse, el.lign) til vandløb, søer, grøfter, eller dræn.

Kontakt
Har du spørgsmål om vandløb, grøfter, dræn eller søer er du velkommen til at kontakte Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev, på tlf. 44 52 64 82 eller på: TM@herlev.dk

Til toppen

Sidst opdateret 01/08 2017

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

tm@herlev.dk
Kris Ømann
Tlf. 44 52 64 82