Forside | Borger | Vand og kloak | Spildevand

Spildevand

Spildevand skal håndteres efter de regler, der er beskrevet i Herlev Kommunes spildevandsplan.

I Herlev Kommunes spildevandsplan beskrives, hvordan spildevand skal håndteres i kommunen. Du kan læse Spildevandsplan for Herlev Kommune 2010-19 her.

Det er kommunen, der opstiller rammerne for spildevandshåndteringen, mens det er HOFOR, der står for det praktiske arbejde, med drift og anlæg af spildevandssystemet.

Sanitært spildevand er vand fra toiletter, bad, køkken og tøjvask. Sanitært spildevand skal normalt ikke have en særskilt tilladelse, hvis det ledes til spildevandskloakken i et kloakopland. Regnvand er det vand, der strømmer af fra tage, pladser og veje.

Find oplysninger om takster og betalingsregler for afledning af spildevand her.

Ejendomme uden for kloakoplande til renseanlæg skal håndtere spildevandet på egen grund.

Sidst opdateret 18/11 2016

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

tm@herlev.dk