Forside | Borger | Trafik og veje | Tilladelser i forhold til vej | Brug af vejareal/Råden over vej

Brug af vejareal/Råden over vej

Ønsker du at bruge vej- eller stiareal til opstilling af container, afholdelse af vejfest eller motionsløb, skal du søge om tilladelse.

Opstilling af container og skilte, opbevaring af grus og andet materiel på vejarealer påvirker trafikken på vejen. Du påvirker også trafikken, hvis du arrangerer vejfester eller andre arrangementer, der medfører brug af vejareal i kortere eller længere tid. Derfor skal du have en tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker at råde over et vejareal.
Tilladelsen skal du søge uafhængigt af, om du ønsker at råde over areal på offentlig vej eller privat fællesvej.

Inden du søger om tilladelse til råden over vejareal

Inden du søger om tilladelse bør du have besigtiget stedet og har taget stilling til hvordan materialet skal afmærkes eller hvordan trafikken orienteres og ledes uden om dit motionsløb.
Bemærk at motionsløb mv ofte også kræver politiet godkendelse (som du skal søge særskilt)

Sådan søger du om tilladelse til at bruge veje eller stier

Søg i god tid – Herlev Kommune kan have op til 10 arbejdsdages sagsbehandlingstid, men i visse situationer kan behandlingstiden være længere, eksempelvis hvis ansøgningsmaterialet er uklart eller der skal indhentes oplysninger fra anden part.

Tilladelser til brug af vejareal skal søges digitalt

Tilladelsen

Når du modtager tilladelsen bør du altid læse den grundigt igennem. Herlev Kommune stiller som ofte vilkår i tilladelsen. Her kan du læse, hvilke vilkår du kan forvente afhængig af hvilken type vej du skal.  Bemærk at der kan være ændringer afhængig af ansøgningen.

Sidst opdateret 04/12 2017
Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Send en e-mail
Tlf. 44 52 70 00

Vejdirektoratet

Send en e-mail
Tlf. 72 44 33 33