Forside | Borger | Trafik og veje | Belysning

Belysning

Herlev Kommune har fokus på at skabe den bedste oplevelse af gadebelysningen til borgerne. Belysningen har en essentiel funktion til at skabe tryghed på vejene i de mørke timer.

Energirenovering af gadebelysning
Herlev Kommune energirenoverer løbende gadebelysningen til LED-lyskilder for at opnå billigere drift, spare på el-forbruget og reducere CO2-udledningen.

Belysningsplan
Herlev Kommune har udarbejdet en belysningsplan, som er politisk godkendt og vedtaget. Den skal danne grundlag for et kommende udbud af renovering af Herlev Kommunes vejbelysning

Belysningsplanen er desuden et redskab for kommunens beslutningstagere, planlæggere og projekterende medarbejdere samt rådgivere, drifts-og forsyningsselskaber ved planlægning og projektering af ny belysning - og når der foretages renovering af eksisterende anlæg.

Læs mere her

Designkatalog
Herlev Kommune har udarbejdet et designkatalog, som er politisk godkendt og vedtaget. Kataloget indeholder retningslinjer for valg af armaturer og master, som skal anvendes ved etablering, udskiftning og renovering af belysningsanlæg.

Læs mere her

Defekt belysning
Hvis du oplever defekt gadebelysning, skal du melde det hos Ørsted, der ejer og drifter belysningen, via dette link: https://orsted.dk/Privat/Kundeservice/Er-stroemmen-gaaet/Fejlmeld-gadelys

Manglende belysning
Oplever du områder, som du mener ikke har tilstrækkelig gadebelysning eller forekommer mørke, kan du sende Herlev Kommune via tryghedsapp'en ”Pas På Herlev".  Vi bruger de indsendte tip til strategisk planlægning af belysning.

App'en kan downloades på din smartphone i Google Play eller App Store.

Sidst opdateret 05/12 2017
Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Send en e-mail
Tlf. 44 52 70 00

Vejdirektoratet

Send en e-mail
Tlf. 72 44 33 33