Forside | Borger | Trafik og veje | Vejarbejder og trafikomlægninger | Renovering af vejbelysning

Renovering af vejbelysning

I 2017 energirenoverer Herlev Kommune vejbelysningen. Læs hvor vi arbejder og hvornår.

Vi skifter 1.400 armaturer ud

Herlev Kommune fornyer belysningen til LED-lyskilder. Hermed forventer vi at opnå en energibesparelse på 40-70 % pr. armatur.

Herlev Kommune har indgået aftale med SEAS-NVE om renoveringen, der betyder, at omkring 1.400 gamle energislugende armaturer skiftes ud.

Udskiftning af armaturerne sker ved brug af lift og tager i gennemsnit 15 minutter pr. armatur. De få steder, hvor der stadig er træmaster, vil disse blive udskiftet samtidig med energirenoveringen. Det betyder, at der vil være behov for at grave op lige ved masten.

Du kan opleve forstyrrelser, mens vi arbejder

I den periode vi arbejder i dit område, kan du opleve tidspunkter, hvor gadebelysningen er tændt hele tiden, eller er slukket i længere perioder. Det skyldes, at vi tester og sikrer, at alt virker, som det skal.

LED-lys opleves anderledes

Lyset fra en LED-lyskilde vil opleves anderledes end det hidtidige lys.

  • De gamle lyskilder sender lyset bredt og diffust ud på vejarealet, så både vej og omgivelser opleves oplyst. Det giver et stort energispild og lysforurening.
  • De nye LED-lyskilder er designet til at oplyse vejen, og ikke omgivelserne.

Herlev Kommune vil sammen med SEAS-NVE sikre, at lysintensiteten overholder gældende regler.

Hjælp os så arbejdet kan udføres hurtigt

Du kan hjælpe os med at få arbejdet udført hurtigt og nemt ved at sikre, at din beplantning ikke vokser ud over vejarealet (herunder, fortov, cykelsti og rabat). Samtidig skal du sikre, at lysmaster og armaturer er fri for beplantning. Læs mere om dine forpligtelser her: Beskæring af beplantning langs vej og sti.

Hvornår kommer vi i dit område

Fornyelsen af vejbelysningen kommer til at ske i 11 faser. Vi starter i januar og slutter til august 2017.

Herunder kan du se, hvor arbejdet foregår. Bemærk at ændringer kan forekomme.
Nederst på siden finder du et kort, der viser, hvor vejbelysningen fornyes.

Fase 1 - Udført:

Ingefærhaven, Kommenhaven, Muskathaven, Peberhaven, Persillehaven

Fase 2 - Udført:

Anishaven, Dildhaven, Ettehavevej, Malurthaven, Melissehaven, Perikumhaven

Fase 3 - Udført:

Engløbet, Herlev Bygade, Herlevgårdsvej, Herlevvænge, Højbjergvej, Kobbervej, Vindebyvej

Fase 4 - Udført:

Ametystvej, Ardfuren, Barkæret, Dyssestien, Døllevangen, Fællestoften, Hellekisten, Jættestuen, Krogestykket, Langdyssen, Offerlunden, Stordyssen, Turkisvej

Fase 5 - Udført:

Dværgbakken, Ederlandsvej, Ekkostien, Havfruevej, Nøkkedalen, Snehvidevej, Tornerosevej, Trappe ved tunnel Herlev Ringvej, Troldhøjen

Fase 6 - Udført:

Borgerdiget, Stokkemarkevej, Tvedvangen, Tårnvænget, Vindebyvej, Vingetoften, Ålbrovej

Fase 7 - Forventes færdigt 3. november:

Gammel Klausdalsbrovej, Klausdalsbrovej

Fase 8 - Forventes færdigt 3. november

Byskovvej, Hækmosen, Krebsdammen, Skinderskovvej, Sortemosevej, Tubberupvænge, Åfaldet

Bemærk: Krebsdammens gamle belysning med træmaster i åbent land bliver ikke erstattet med ny belysning. I henhold til vejregler for vejbelysning skal der ikke være vejbelysning i åbent land. Det er der heller ikke langs Klausdalsbrovej på strækninger i åbent land.

Fase 9 - Forventes færdigt 3. november:

Herlev Hovedgade, Herlev Ringvej, Hjortespringvej, Stationsalleen, Trapper ved Tunnel Herlev Ringvej, Vindebyvej

Fase 10 - Forventes færdigt 10. oktober:

Fuglehøjen, Randvolden, Rørløkken, Sidevolden

Fase 11 - Forventes færdigt 3. november:

Kantatevej, Marielundvej, Obovej, Paukevej, Sonatevej, Sønderlundvej, Violinvej

Se hvor vi arbejder

Klik på kortet og se, hvor Herlev Kommune fornyer vejbelysningen til LED-lyskilder.

Sidst opdateret 04/12 2017
Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Send en e-mail
Tlf. 44 52 70 00

Vejdirektoratet

Send en e-mail
Tlf. 72 44 33 33