Trafiksikkerhedsplan

Udkast til Trafiksikkerhedsplan 2024-2028 udstikker rammerne for de kommende års indsatser på trafiksikkerhedsområdet ud fra vision og mål for Herlev Kommune.
Trafiksikkerhedsplanen er i offentlig høring frem til og med den 5. november 2023, hvor du har mulighed for at komme med input.

Trafiksikkerhedsplan 2024-2028 indeholder vision og målsætning, samt fem fokusområder hvor Herlev Kommune vil arbejde for at øge trygheden og sikkerheden. Målsætningen og fokusområder tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan om at halvere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne frem mod 2030. De fem fokusområder er:

  • Krydsulykker
  • Ulykker med lette trafikanter
  • Ulykker med unge bilførere
  • Skoleveje
  • Strækninger med høje hastigheder

I ”Udkast til Trafiksikkerhedsplan 2024-2028 for Herlev Kommune” kan du læse om hvilke trafikanter, som kommer til skade i trafikulykker, og hvilke kryds og strækninger, hvor der sker flest ulykker. Du kan også læse om hastighedsnedsættelse i boligområder og forslag til projekter, for at arbejde hen imod Herlev Kommunes vision om at ”Alle kommunens borgere skal kunne færdes sikkert og trygt på kommunens veje og stier”.

Læs udkast til Trafiksikkerhedsplan 2024-2028

Udkast til Trafiksikkerhedsplanen 2024-2028 er i høring fra den 18. september til og med den 5. november 2023, og du kan komme med input ved at skrive til trafik@herlev.dk i høringsperioden.

Der afholdes borgermøde tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 19-21 i Medborgerhuset, hvor det vil være muligt at drøfte udkastet til planen og bidrage med forslag til at øge sikkerhed og tryghed i Herlev Kommune.

Læs udkast til Trafiksikkerhedsplan 2024-2028

Hør om Herlev Kommunes udkast til ny Trafiksikkerhedsplan

Kig forbi Herlev Medborgerhus i den store sal tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 19-21 for at høre mere om Trafiksikkerhedsplanen 2024-2028.

Den kommende trafiksikkerhedsplan fastlægger rammerne for de kommende års indsatser på trafiksikkerhedsområdet.

Program:

  • Velkommen, ved Marianne Dithmer, Udvalgsformand
  • Præsentation af udkast til trafiksikkerhedsplan
  • Dialog ved boder
  • Opsamling og den videre proces
  • Farvel og tak for i dag

 Det vil være muligt at drøfte udkastet til planen og bidrage med forslag til at øge sikkerheden og trygheden i Herlev Kommune.

Læs udkast til Trafiksikkerhedsplan 2024-2028

Kontakt Trafikteamet

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

 
Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00