Nuværende og kommende vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Posthustunnellen er spærret fra den 15. juli 2019

Fra mandag den 15. juli til 31. oktober 2019 er posthustunnellen mellem Herlev Bymidte og Hyrdindestien spærret på grund af byggeriet ved det gamle posthus. Der opsættes skilte for omkørsel til bløde trafikanter ad Hyrdindestien, Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej.

Asfaltarbejder på Herlev Hovedgade ud for BIG

Mandag den 1. juli 2019 fra kl. 09.00 udføres der nogle prøvegravninger i kørebanen ud for BIG, som planlægges afsluttet samme dag. Dette skyldes, at der er opstået nogle meget synlige og store revner i asfaltbelægningen fra 2015, som skal undersøges nøjere før en senere udbedring i uge 32.

I uge 32 fra mandag den 6. august 2019 skal samme strækning fra og med midterkrydset ud for BIG og hen til motorvejsrampekrydset i det langsomme vestgående kørespor så bygges om og afsluttes med ny støjsvag asfaltbelægning. Dette arbejde er omfattende og vil forstyrre trafikken i motorvejsrampekrydset, og skal derfor udføres efter kl. 18 til kl. 05. Arbejdet skal nok udføres over to aften/nat perioder.
 

Tornerosevej spærret for gennemkørsel fra 1. juli 2019

Fra mandag den 1. juli til og med mandag den 8. juli skal HOFOR grave på tværs af Tornerosevej ved nr. 75-81. Arbejdet medfører, at Tornerosevej er spærret for gennemkørsel. Det vil være muligt for komme igennem til fods.

Læs mere om HOFORs arbejder i Herlev Kommune på HOFORs hjemmeside

 

HOFOR graver i Herlev Ringvej forud for letbanen

1 juli 2019 starter HOFOR deres gravearbejde i Herlev Kommune forud for etablering af Letbanen i Herlev Ringvej.

Arbejderne vil pågå frem til foråret 2021.

I hele perioden vil HOFOR have byggplads på parkeringspladsen på Tornerosevej ved Elverparken.

Læs mere om HOFORS projekt på HOFORs hjemmeside

Læs mere om letbaneprojektet i Herlev

Ændringer i trafikken i området omkring Hjortegården

Boligselskabet skal have etableret Fjernvarme. Mandag den 3. juni 2019 starter arbejderne og de forventes færdige i november 2019.

Arbejderne betyder ændringer i trafikafviklingen i området:

Persillehaven er ensrettet mod Kommenhaven fra mandag den 3. juni til midten af august.

Bus 167 er omlagt, læs mere på Din Offentlige Transport

Ny rundkørsel foran Herlev Hospital

Der etableres ny rundkørsel foran Herlev Hospital, arbejdet forventes færdigt ved udgangen af 2020. Trafikken til hospitalet og Langdyssen/Runddyssen opretholdes i hele anlægsperioden, men der kan forekomme længere rejsetid.

Som led i udvidelsen af Herlev Hospital skal der nu anlægges en ny stor rundkørsel foran hospitalet mellem strålebehandlingsbygningen, den nye forplads/hovedindgang og Herlev Ringvej.

Den nuværende såkaldte 4-kantede rundkørsel foran strålebehandlingsbygningen og den nuværende hovedindgang skal blive til en ny stor to-sporet rundkørsel med de bløde trafikanter i eget tracé rundt om rundkørslen.

Omkring årsskiftet skal der ske beplantning af de nye grønne arealer i midterøen af den nye rundkørsel, på den nye forplads og den nye P-plads ved hospitalets nye hovedindgang.

Arbejderne er inddelt i 5 etaper, som du kan se på kort:

Stoppested på Herlev Ringvej i sydgående retning for bus 300S/30E/161 flyttes fra syd til nord for hospitalskrydset.

I forbindelse med Herlev Hospitals anlægsarbejder med ny stor rundkørsel, flyttes stoppestedet i sydgående retning ”Herlev Hospital” for busser 300S/30E/161 til nord for hospitalskrydset, som vil være et midlertidigt stoppested placeret i højresvingsbanen ud for Runddyssen.

Stoppestedet vil være placeret her til de fleste af anlægsarbejderne med ny rundkørsel er udført og flyttes derfor tidligst tilbage ultimo september 2018. Ved det midlertidige stoppested vil der være skiltet en gårute for buspassagerer mellem stoppested og hospitalets nuværende indgang.

Se på kort, ruten fra bussen til Herlev Hospital:

 

Du kan se mere om projektet på hospitalets hjemmeside

Afspæring på Herlev Ringvej ved det gamle posthus (Herlev Ringvej 4)

Nyt byggeri ved det gamle posthus (kaldet Frimærket) på Herlev Ringvej 4 er i fuld gang, hvilket medføre at dele af Herlev Ringvej inddrages til byggeplads fra 26. februar 2019 (aften) til sommeren 2020

Trafikken
Arbejdet har mindre betydning for trafikken på Herlev Ringvej i retning mod Gladsaxe. Alle kørespor opretholdes i perioden, men hastigheden er sat ned.

Fodgængere og cyklister føres udenom byggepladsen i fællessti. 

Samtidig er den østlige trappe til gangtunnellen under Herlev Ringvej lukket i hele periode.

Flytning af busstoppested
Busstoppestedet inkl. buslæskuret er flyttes til ny placering syd for Ringvejskrydset (Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej).

Herlev Hospital starter anlægsarbejder til ny vejadgang til Herlev Ringvej

Herlev Hospital etablerer ny signalregulerede vejadgang/shunt mellem Herlev Hospital og Herlev Ringvej.

I den kommende tid og frem mod juli-august 2019 skal Herlev Hospital anlægge en ny signalreguleret vejadgang/shunt til Herlev Ringvej lige ud for hospitalets nye AKUT modtagelse og det nye P-hus. Samtidig med dette arbejde skal hospitalet for letbaneprojektet og HOFOR lægge en stor ny vandledning (Ø 1000 mm) under det nye tracé for den nye vejadgang/shunt. 

Det er et omfattende arbejde, da der skal arbejdes langs hospitalet ud mod Herlev Ringvej mellem hospitalskrydset og Hjortespringvej og det vil betyde nogle trafikmæssige gener:

  • Busstoppesteder, der pt. er flyttet til nord for hospitalskrydset forbliver flyttet ind til videre og rykkes tidligst retur til syd for krydset, når de nye vejarbejder er overstået. 
  • Cyklister mod syd må i hele perioden henvises til at cykle mod syd af Tornerosevej.
  • Fodgængere henvises til modsatte fortov langs Herlev Ringvej. 
  • Bilisterne vil opleve, at hastighedsgrænsen nedsættes fra de nuværende 70 km/t til 50 km/t langs hele arbejdsområdet.

Det er M. J. Eriksson A/S og Gorm Hansen, der udfører alle anlægsarbejderne i samarbejde Herlev Hospital, HOFOR, Hovedstadens Letbane og Herlev Kommune.

 

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6400
tm@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -