Voksne med udviklingshæmning

Læs om støtte til voksne med udviklingshæmning og hvordan, du kan blive visiteret til en række ydelser.

Voksne med psykiske vanskeligheder

Du kan som voksen med psykiske vanskeligheder få rådgivning, pædagogisk støtte samt aktivitets- og samværstilbud.

18 år og godt på vej

Her kan du finde nyttige informationer om de ændringer der sker, når unge med funktionsnedsættelse fylder 18 år.