Patientsikkerhed

For at øge patientsikkerheden er det vigtigt, at utilsigtede hændelser -UTH- rapporteres.

Det betyder, at vi får mulighed for at ændre på vores praksis og forebygge at lignende sker i fremtiden.

Hvis du oplever, at du eller din pårørende har været udsat for en utilsigtet hændelse, kan du rapportere det til 'Dansk Patient Sikkerheds Database'.

Hvis du er sundhedsfaglig medarbejder skal du bruge dette skema

Du kan se, hvordan Herlev Kommune har organiseret arbejdet med patientsikkerhed og du kan læse mere i pjecen "Hjælp os med at lære".

Herlev Kommunes risikomanager
Solveig Autzen

Lille Birkholm Center, Sennepshaven 2
2730 Herlev
23 41 45 62
Solveig.Autzen@herlev.dk