Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører en række opgaver, som indgår i arbejdet med at styrke patientsikkerheden.

Patientsikkerhed

For at øge patientsikkerheden er det vigtigt, at utilsigtede hændelser -UTH- rapporteres.