Prisaftaler med optikere

Her kan du læse mere om prisaftaler med optikere og tilskud til briller.

Folkepension og tillæg

Som folkepensionist kan du søge personligt tillæg og helbredstillæg i kommunen.

Førtidspension

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension, når Jobcenter Herlev vurderer, du er berettiget til pensionen.

Økonomisk tilskud

Du kan søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter. Her kan du læse om det du kan søge hjælp til.

Hjælp ved dødsfald

Der er flere muligheder for at få økonomisk hjælp i forbindelse med dødsfald, hvis du opfylder betingelserne.

Delpension

Delpension er økonomisk kompensation til dig, der går ned i arbejdstid uden at forlade arbejdsmarkedet helt.

Fleksydelse

Her kan du læse om fleksydelse, hvad du kan få fleksydelse til, og hvordan du ansøger om ydelsen.

Enkefru Mathilde Jørgensens legat

Her kan du finde informationer og ansøgningsskema til legatet for værdigt trængende Herlevborgere over 60 år.