Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje er for dig, som har behov for pleje i forbindelse med sygdom, kroniske lidelser og optræning.

Ambulant sygepleje

Hvis du er mobil og kan færdes ude, vil din behandling foregå på en af kommunens to sygeplejeklinikker.