Demens

Læs her om dine muligheder for rådgivning, støtte og tilbud, hvis du er blevet ramt af demens eller er pårørende til en borger med demens.

Få råd og vejledning om demens

Du kan få information, rådgivning og støtte hos demensvejlederne, hvis:

 • du har fået stillet en demensdiagnose og bor i Herlev Kommune.
 • du er pårørende til en borger med demens med bopæl i Herlev Kommune.

 

Demensvejlederne kan vejlede om demenssygdommen, og om hvordan du og din pårørende bedst muligt kan leve hverdagslivet med demens tæt inde på livet. De kan også oplyse om kommunale og frivillige tilbud i kommunen, herunder mulighed for hjemmehjælp, aktivitetstilbud, aflastning og plejeboliger.

 

Råd og vejledning foregår i form af samtaler. Samtalerne vil primært foregå i dit hjem og bliver tilrettelagt individuelt.

 

Tilbud til borgere med demens og deres pårørende

Pårørendekursus

Forår og efterår tilbydes et kursus til pårørende (borgeren med demens skal have bopæl i Herlev Kommune, mens dennes pårørende gerne må bo i anden kommune).

 

Kurset består af 4 kursusgange, hvor emnerne bl.a. omhandler viden om demenssygdomme, jura (fuldmagter, samtykke, værgemål mm.), kommunikation og hverdagslivet med demens og livet som pårørende.

 

Kurset afholdes på Aktivitetscenteret, Sennepshaven 2, 2730 Herlev kl. 16.30-19. Der vil blive serveret kaffe/te og en let sandwich.

 

Forår 2023:                    3/5, 17/5, 31/5 og 14/6

Efterår 2023:                 27/9, 11/10, 25/10 og 15/11

 

Tilmelding til demensvejlederne eller faglig demenskoordinator.

 

Aktivitets- og samværstilbud på Aktivitetscenteret

Borgere med en demenssygdom tilbydes aktiviteter, socialt samvær og træning gennem forskellige tilbud for at vedligeholde mentale, sociale og fysiske funktioner.

Hvis du ønsker at blive visiteret til et tilbud, så kontakt demensvejlederne eller faglig demenskoordinator eller:

Aktivitetscenterets kontor, Sennepshaven 2, 2730 Herlev. Åbningstid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9 – 12 på tlf.: 44 52 62 02.

Du kan også udfylde ansøgningsskemaet

Vær opmærksom på, at der kan være ventetid på aktivitetstilbud. Du kan søge om kørsel i forbindelse med tilbuddet, men der er et begrænset antal pladser med kørsel tilknyttet. Der betales et abonnement månedligt, som dækker kørsel og almindelige aktiviteter. Der kan være egenbetaling herudover for forskellige tilbud og aktiviteter.

Aktiviteter i samarbejde med Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev

I samarbejde med Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev tilbyder Herlev Kommune en række forskellige aktiviteter til borgere med demens og deres pårørende. For detaljer om tilbuddene: Her 

Natur og netværk

Tilbuddet giver borgere med demens og deres pårørende mulighed for fælles naturoplevelser og netværksdannelse. Tilbuddet er baseret på, at man mødes i en bålhytte, hvor man kan hygge sig med bålkaffe- og bålmad, historiefortælling og små gåture i området.

 

Datoer for 2023: 12/4, 10/5, 21/6, 2/8, 6/9, 18/10, 22/11, 13/12. Alle dage kl. 14-16 undtagen d. 10/5, hvor vi mødes kl. 15-17. Se program: Her

Netværks- og musikcafé

Netværks- og musikcaféen har til formål at give borgere med demens og deres pårørende mulighed for at møde andre i en lignende situation. Der vil gennem året være afveksling mellem musik, oplæg fra demenskoordinationen og netværksdannelse. Se program: Her

 

Pårørendegrupper

Du har som pårørende til en borger med demens mulighed for at deltage i en pårørendegruppe, hvor du vil møde andre i en lignende situation.
 

Pårørendegruppen ledes af en frivillig tovholder. Møderne finder sted hver 14. dag/ 1 gang månedligt efter aftale på Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev, Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev (indkørsel fra J.E. Pitznersvej) og varer 2 timer.

 

Ved ønske om at deltage i en pårørendegruppe kan du kontakte demensvejlederne, faglig demenskoordinator, Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev på tlf. 6151 5405 eller klik   Her 

Candlelight Dinner 

Borgere med demens og deres pårørende kan hygge sig i stearinlysets skær, når Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev arrangerer middage for par. Her er mulighed for socialt samvær i trygge rammer, hvor frivillige værter skaber rum for en festlig aften.
 

Pris for deltagelse er ca. 250 kr. pr. par og kræver tilmelding. Ring på tlf. 6151 5405 ved spørgsmål.
 

Arrangementet finder sted på Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev, Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev (indkørsel fra J.E. Pitznersvej) eller anden lokation. Se yderligere Her

Udflugter

Der arrangeres løbende udflugter for borgere med demens og deres pårørende i regi af Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev.
Se yderligere Her

Aflastningsophold og demensvenlige plejeboliger

Aflastningsophold

Borgere med demens, der har samboende pårørende, kan komme på aflastningsophold, så den pårørende får mulighed for at yde omsorg for sig selv.

 

Ved ønske om brug af aflastningsophold kan demensvejlederne eller faglig demenskoordinator kontaktes.

 

Demensvenlige plejeboliger

På Herlevgaard Center og Lærkegaard Center findes særlige boliger, der er indrettet til borgere med demens. Medarbejderne tilknyttet disse boliger har særlige kompetencer i forhold til demens.

 

Ved ønske om ansøgning til plejebolig kan Visitationen kontaktes hverdage 9 – 12 på tlf. 44 52 62 92.

 

Vigtige overvejelser når demens rammer

Selv om man bliver ramt af en demenssygdom, har man sin selvbestemmelsesret i behold. Det er dog vigtigt så tidligt som muligt sammen med sine pårørende at tage stilling til en række emner, herunder økonomi, fuldmagter og værgemål, testamenter, kørekort og boligforhold.

 

Økonomi

Økonomien bør gennemgås for at sikre:

 • Fast betaling af regninger.
 • Pension og boligstøtte.
 • Forsikringer og skøder.

Det anbefales at oprette en bankfuldmagt, da de fleste banker kun godkender deres egne fuldmagter.

Fuldmagter og værgemål

Der findes forskellige former for fuldmagter og værgemål, som kan benyttes.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du vælger selv, hvad en fremtidsfuldmagt skal indeholde, og hvem der eventuelt skal repræsentere dig. 

Se mere om oprettelse og notarpåtegning på: https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fuldmagter/fremtidsfuldmagt 

Andre fuldmagter 

Læs mere om andre typer af fuldmagter, herunder generalfuldmagter på: 

https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fuldmagter/fuldmagter-i-det-offentlige 

Vær opmærksom på, at ikke alle myndigheder godkender en generalfuldmagt. En generalfuldmagt bør kun oprettes til personer, som borgeren med demens kender godt og stoler på.

Rådfør dig eventuelt med en advokat, inden du vælger den rigtige løsning.

Værgemål

Hvis du på grund af din demenssygdom ikke længere er i stand til at handle på egne vegne i økonomiske og personlige forhold, og der ikke foreligger en fremtidsfuldmagt/anden relevant fuldmagt, kan du eller andre søge om et værgemål til dig. Det er Familieretshuset, der iværksætter et værgemål og beskikker en værge.

Se mere på: https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/Myndighed-og-vaergemaal/Vaergemaal 

eller Familieretshusets hjemmeside: https://familieretshuset.dk/vaergemaal/vaergemaal/generelt-om-vaergemaal 

Behandlingstestamente

Et behandlingstestamente giver dig mulighed for på forhånd at beslutte, at du ikke vil have livsforlængende behandling og genoplivning, hvis du en dag skulle være ude af stand til at give udtryk for dine ønsker.

Du kan læse mere på:

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Patientrettigheder/behandlingstestamente 

Plejetestamente 

Hvis du har fået en demenssygdom og har ønsker til din pleje senere i forløbet, kan du oprette et plejetestamente.

Plejetestamentet skal vejlede plejepersonale og de pårørende i, hvordan du ønsker din pleje. Kommunen skal så vidt muligt respektere de ønsker, du har givet udtryk for i plejetestamentet. Plejetestamentet er vejledende, og kommunen har ikke pligt til at følge alle dine ønsker.

https://www.borger.dk/aeldre/Hjemmehjaelp-og-aeldrepleje/Plejeplan-og-plejetestamente 

Livshistorien

Livshistorien er fortællingen om dit liv og betydningsfulde begivenheder i dit liv. Livshistorien kan være med til at støtte dig i at bevare din identitet og kan bruges som en guide til plejepersonalet, der eventuelt senere skal hjælpe dig. Det kan derfor være en god idé at skrive din livsfortælling ned sammen med dine pårørende.

 

Kørekort

Du bør på et tidligt tidspunkt forholde dig til og forberede dig på, at din evne til at køre bil på et tidspunkt forsvinder. Du og dine pårørende bør derfor aftale, hvem der eventuelt skal tage samtalen med dig om at stoppe med at køre bil, når det bliver aktuelt.

Hvad er demens

Demens er betegnelsen for en række tilstande, hvor de mentale funktioner og den praktiske funktionsevne i hverdagen bliver svækket på grund af sygdom. Demens skyldes sygdom i hjernen, og over 200 forskellige sygdomme kan medføre demens.

 

Tegn på demens

Tegn på demens kan være:

 • Glemsomhed, især med at huske nylige begivenheder og aftaler.
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver, f.eks. madlavning, overskue pengesager og betjene telefon.
 • Problemer med at finde de rigtige ord.
 • Forvirring vedrørende tid og sted.
 • Besvær med at finde rundt i ellers velkendte omgivelser.
 • Svigtende dømmekraft.
 • Problemer med at tænke abstrakt.
 • Vanskeligheder med at finde ting.
 • Forandringer i humør og adfærd.
 • Ændringer i personlighed.
 • Mangel på initiativ.
 • Problemer med at fastholde opmærksomheden i en samtale.
 • Tendens til at miste overblikket.

 

Undersøgelse og behandling for demens

Hvis du har mistanke om demenssygdom hos dig selv eller en pårørende, er det vigtigt at aftale en tid hos den praktiserende læge til undersøgelse. Lægen kan hjælpe med at afklare, om der er tale om en demenssygdom, eller om der er andre årsager til den mentale svækkelse.

 

Det er vigtigt at blive undersøgt så tidligt som muligt, da nogle demenssygdomme kan behandles, så sygdommens symptomer formindskes eller forhales.

Kontakt

Demensvejlederne yder information, rådgivning og støtte til borgere med demens og deres pårørende: 
Demensvejleder Nord: 
Anna Malling 

Tlf.: 21 19 33 78 

Demensvejleder Syd: 
Mette Bitsch Sørensen

Tlf.: 21 19 33 77 

Åben for telefonhenvendelser alle hverdage imellem kl. 9 - 14 

Faglig demenskoordinator varetager eksternt samarbejde, udvikling, undervisning og foredrag på demensområdet.

Stine Elisabeth Schiermer 
Tlf.: 24 59 29 95