Demens

Læs her om dine muligheder for rådgivning, støtte og tilbud, hvis du er blevet ramt af demens eller er pårørende til en borger med demens.

Få råd og vejledning om demens

Du kan få information, rådgivning og støtte hos demensvejlederne, hvis: 

 • du har fået stillet en demensdiagnose. 
 • du er på rørende til en borger med demens. 
   

Mennesker med demens og deres pårørende har ofte brug for støtte og vejledning om, hvordan de bedst muligt kan leve hverdagslivet med demens tæt inde på livet. Demensvejlederne kan vejlede om, hvilke kommunale og frivillige tilbud der findes, herunder mulighed for hjemmehjælp, aktivitetstilbud, aflastning og plejeboliger. 

Råd og vejledning foregår i form af samtaler. Samtalerne vil primært foregå i dit hjem og bliver tilrettelagt individuelt. 

Du er velkommen til at kontakte demensvejlederne, som kan vejlede dig eller henvise til andre relevante personer i kommunen, patientforeninger mm. 

Tilbud til borgere med demens og deres pårørende

Aktivitets- og samværstilbud på Aktivitetscenteret

Borgere med en demenssygdom tilbydes aktiviteter, socialt samvær og træning gennem forskellige tilbud for at vedligeholde mentale, sociale og fysiske funktioner. 
Hvis du ønsker at blive visiteret til et tilbud, så kontakt din demensvejleder eller: 

Aktivitetscenterets kontor 
Sennepshaven 2, 2730 Herlev 

Åbningstid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9 - 12. 
Tlf.: 44 52 62 02 

Du kan også udfylde ansøgningsskemaet

Vær opmærksom på, at der kan være ventetid på aktivitetstilbud.  

Du kan søge om kørsel i forbindelse med tilbuddet, men der er et begrænset antal pladser med kørsel tilknyttet.
Der kan være egenbetaling for forskellige tilbud og aktiviteter.

Aktiviteter i samarbejde med Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev 

I samarbejde med Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev tilbyder Herlev Kommune en række forskellige aktiviteter til borgere med demens og deres pårørende. 
For detaljer om tilbuddene se: https://frivilligcenterherlev.dk/ 

Netværks- og videnscafé 

Netværks- og videnscaféen har til formål at give borgere med demens og deres pårørende mere viden om demens og om livet med en demenssygdom samt at give mulighed for at møde andre i en lignende situation. 
Caféen afholdes den sidste tirsdag i hver måned kl. 15.30-17.30 på Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev, Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev (indkørsel fra J.E. Pitznersvej). Der er ferielukket i juli og december.   
Tilmelding til caféen er ikke nødvendig, Ældre Sagen Herlev sponserer kaffe/the og kage. 

Pårørendegrupper

Du har som pårørende til en borger med demens mulighed for at deltage i en pårørendegruppe, hvor du vil møde andre i en lignende situation.  
De første 6-8 gange deltager den faglige demenskoordinator i møderne sammen med en frivillig. Møderne finder sted ca. hver 14. dag og varer 2 timer. 
Herefter er der mulighed for at fortsætte gruppen sammen med den frivillige. 

Ved ønske om at deltage i en pårørendegruppe kan du kontakte faglig demenskoordinator eller Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev på tlf. 6151 5405 eller på https://frivilligcenterherlev.dk/ 

Candlelight Dinner 

Borgere med demens og deres pårørende kan hygge sig i stearinlysets skær, når Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev arrangerer middag for par. Her er mulighed for socialt samvær i trygge rammer, hvor frivillige værter skaber rum for en festlig aften.  
Pris for deltagelse er ca. 250 kr. pr. par og kræver tilmelding. Ring på tlf. 6151 5405 ved spørgsmål. 
Arrangementet finder sted på Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev, Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev (indkørsel fra J.E. Pitznersvej) eller anden lokation. 

Andre arrangementer

Der arrangeres løbende udflugter, fællessang og musik samt temamøder for borgere med demens og deres pårørende i regi af Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev. 
Se yderligere på: https://frivilligcenterherlev.dk/ 

Aflastningsophold og demensvenlige plejeboliger

Aflastningsophold 

Borgere med demens, der har samboende pårørende, kan komme på aflastningsophold, så den pårørende får mulighed for at yde omsorg for sig selv.  
Ved ønske om brug af aflastningsophold kan demensvejleder eller Teamleder Karina Hansen kontaktes på Tlf. 21 37 06 83 alle hverdage imellem kl. 9-14

Demensvenlige plejeboliger 

På Herlevgaard Center og Lærkegaard Center findes særlige boliger, der er indrettet til borgere med demens. Medarbejderne tilknyttet disse boliger har særlige kompetencer i forhold til demens. 
Ved ønske om ansøgning til plejebolig kan Visitationen kontaktes på Tlf. 44 52 62 92 alle hverdage imellem kl. 9-14

Vigtige overvejelser når demens rammer

Selv om man bliver ramt af en demenssygdom, har man sin selvbestemmelsesret i behold. Det er dog vigtigt så tidligt som muligt sammen med sine pårørende at tage stilling til en række emner, herunder økonomi, fuldmagter og værgemål, testamenter, kørekort og boligforhold. 

Økonomi 

Økonomien bør gennemgås for at sikre: 

 • Fast betaling af regninger. 
 • Pension og boligstøtte. 
 • Forsikringer og skøder. 

 

Det anbefales at oprette en bankfuldmagt, da de fleste banker kun godkender deres egne fuldmagter. 

Fuldmagter og værgemål 

Der findes forskellige former for fuldmagter og værgemål, som kan benyttes.  

Fremtidsfuldmagt 

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du vælger selv, hvad en fremtidsfuldmagt skal indeholde, og hvem der eventuelt skal repræsentere dig.  

Se mere om oprettelse og notarpåtegning på: https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fuldmagter/fremtidsfuldmagt 

Andre fuldmagter 

Læs mere om andre typer af fuldmagter, herunder generalfuldmagter på: 

https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fuldmagter/fuldmagter-i-det-offentlige 

Vær opmærksom på, at ikke alle myndigheder godkender en generalfuldmagt. En generalfuldmagt bør kun oprettes til personer, som borgeren med demens kender godt og stoler på.  

Rådfør dig eventuelt med en advokat, inden du vælger den rigtige løsning. 

Værgemål 

Hvis du på grund af din demenssygdom ikke længere er i stand til at handle på egne vegne i økonomiske og personlige forhold, og der ikke foreligger en fremtidsfuldmagt/anden relevant fuldmagt, kan du eller andre søge om et værgemål til dig. Det er Familieretshuset, der iværksætter et værgemål og beskikker en værge. 

Se mere på: https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/Myndighed-og-vaergemaal/Vaergemaal 

eller Familieretshusets hjemmeside: https://familieretshuset.dk/vaergemaal/vaergemaal/generelt-om-vaergemaal 

Behandlingstestamente 

Et behandlingstestamente giver dig mulighed for på forhånd at beslutte, at du ikke vil have livsforlængende behandling og genoplivning, hvis du en dag skulle være ude af stand til at give udtryk for dine ønsker.  

Du kan læse mere på: 

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Patientrettigheder/behandlingstestamente 

Plejetestamente 

Hvis du har fået en demenssygdom og har ønsker til din pleje senere i forløbet, kan du oprette et plejetestamente. 

Plejetestamentet skal vejlede plejepersonale og de pårørende i, hvordan du ønsker din pleje. Kommunen skal så vidt muligt respektere de ønsker, du har givet udtryk for i plejetestamentet. Plejetestamentet er vejledende, og kommunen har ikke pligt til at følge alle dine ønsker. 

https://www.borger.dk/aeldre/Hjemmehjaelp-og-aeldrepleje/Plejeplan-og-plejetestamente 

Livshistorien 

Livshistorien er fortællingen om dit liv og betydningsfulde begivenheder i dit liv. Livshistorien kan være med til at støtte dig i at bevare din identitet og kan bruges som en guide til plejepersonalet, der eventuelt senere skal hjælpe dig. Det kan derfor være en god idé at skrive din livsfortælling ned sammen med dine pårørende. 

Kørekort 

Du bør på et tidligt tidspunkt forholde dig til og forberede dig på, at din evne til at køre bil på et tidspunkt forsvinder. Du og dine pårørende bør derfor aftale, hvem der eventuelt skal tage samtalen med dig om at stoppe med at køre bil, når det bliver aktuelt. 

Hvad er demens

Demens er betegnelsen for en række tilstande, hvor de mentale funktioner og den praktiske funktionsevne i hverdagen bliver svækket på grund af sygdom. Demens skyldes sygdom i hjernen, og over 200 forskellige sygdomme kan medføre demens. 

Undersøgelse og behandling for demens 

Hvis du har mistanke om demenssygdom hos dig selv eller en pårørende, er det vigtigt at aftale en tid hos den praktiserende læge til undersøgelse. Lægen kan hjælpe med at afklare, om der er tale om en demenssygdom, eller om der er andre årsager til den mentale svækkelse. 
Det er vigtigt at blive undersøgt så tidligt som muligt, da nogle demenssygdomme kan behandles, så sygdommens symptomer formindskes eller forhales.  

Tidlige tegn på demens 

Tidlige tegn på demens kan være: 

 • Glemsomhed, især med at huske nylige begivenheder og aftaler. 
 • Problemer med at forlægge ting/have svært ved at finde ting. 
 • Besvær med at finde rundt i ellers velkendte omgivelser. 
 • Problemer med at finde de rigtige ord. 
 • Besvær med at udføre dagligdags gøremål, f.eks. madlavning, overskue pengesager og betjene telefon. 
 • Problemer med at fastholde opmærksomheden i en samtale. 
 • Tendens til at miste overblikket. 
 • Forandringer i humør og adfærd. 
 • Ændringer i personlighed. 
 • Mangel på initiativ.  
 • Problemer med at tænke abstrakt. 
Kontakt

Demensvejlederne yder information, rådgivning og støtte til borgere med demens og deres pårørende: 
Demensvejleder Nord: 
Anna Malling 

Tlf.: 21 19 33 78 

Demensvejleder Syd: 
Mette Bitsch Sørensen

Tlf.: 21 19 33 77 

Åben for telefonhenvendelser alle hverdage imellem kl. 9 - 14 

Faglig demenskoordinator varetager eksternt samarbejde, udvikling, undervisning og foredrag på demensområdet.

Stine Elisabeth Schiermer 
Tlf.: 24 59 29 95