Her kan du læse mere om mulighederne for hjælpemidler, hjemmesygepleje og ambulant sygepleje.

Demens

Læs her om dine muligheder for rådgivning, støtte og tilbud, hvis du er blevet ramt af demens eller er pårørende til en borger med demens.

Hjælpemidler

Læs om hvad hjælpemidler er, hvem der kan ansøge, frit valg og specialrådgivning. Du kan også udfylde et ansøgningsskema.

Hjemmehjælp

Du kan søge om hjemmehjælp, hvis du har nedsat funktionsevne og har svært ved at klare de daglige gøremål.

Visitationen

Visitationen tager sig af henvendelser vedrørende hjemmehjælp, plejeboliger og tilbud til ældre.

Støtte i hverdagen

Der er flere muligheder for at få støtte i hverdagen, så det er lettere for dig at blive i egen bolig.

Transport

Du har forskellige muligheder for at få støtte til transport alt afhængigt af din situation.

Plejeorlov

Der findes to forskellige typer plejeorlov - pasning af nærtstående og pasning af døende.