Du kan nu melde dig som kandidat til Ældrerådet i Herlev Kommune

Det er tid til at afholde valg til Ældrerådet i Herlev Kommune. Alle, der er stemmeberettigede, og som er fyldt 60 år senest på valgdagen, er valgbare og har valgret.

Handicaprådet

Handicaprådet arbejder med spørgsmål, der har betydning for personer med handicap og deres pårørende.

Ældrerådet

Ældrerådet arbejder med spørgsmål, der har betydning for Herlev kommunes ældre over 60 år.