Handicaprådet

Handicaprådet arbejder med spørgsmål, der har betydning for personer med handicap og deres pårørende.

Tilskud til pensionistforeninger

Pensionistforeninger kan søge om tilskud. Senest den 1. februar skal ansøgningerne være modtaget i Center for Sundhed og Voksne.

Ældrerådet

Ældrerådet arbejder med spørgsmål, der har betydning for Herlev kommunes ældre over 60 år.