Handicaprådet

Handicaprådet arbejder med spørgsmål, der har betydning for personer med handicap og deres pårørende.

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og behandler emner, der har betydning for mennesker i Herlev med fysiske handicap og psykiske problemer. Her er et par eksempler fra Handicaprådets arbejde:

 • Byens indretning, så den tager hensyn til borgere med handicap
 • Samarbejde med idrætsforeningerne om at få flere aktive handicappede med i foreningerne
 • Rådgivning i forbindelse krisetelefonen – et gratis tilbud for alle voksne herlevborgere, der oplever at stå i en akut psykisk krise.
 
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold.

 

Handicaprådets vedtægter og forretningsorden

Medlemmer i perioden 2022-2025

Medlem af Handicaprådet er et hverv, som man bestrider ved siden af sit almindelige virke. I arbejdet trækker medlemmerne på viden og erfaring fra deres egen hverdag – nogle er pårørende, andre arbejder med mennesker med handicap og psykiske problemer.
Handicaprådets frivillige arbejde foregår i medlemmernes ’fritid’.

Handicaprådets medlemmer for perioden 2022-2025

Udpeget af Kommunalbestyrelsen:

 • Gitte Friberg Bomholdt (A) (formand)
 • Lars Mann Pedersen (A)
 • Hanne Bjørn-Klausen (C)
 • Marianne Dithmer (Ø)
 • Betina Skovby (F)

 

Udpeget af Danske Handicaporganisationer Herlev (DH Herlev):

 • Malene Hyldekrog (LEV) (næstformand)
 • Lis Særmark-Thomsen (Diabetesforeningen)
 • Anne Sørensen (Høreforeningen)
 • Inge Rasmussen (Parkinsonforeningen)
 • Peter Schlæger (ADHD foreningen) 

Handicappolitik og Pårørendepolitik

Handicappolitik

Herlev Kommunes Handicappolitik omhandler alle borgere i kommunen med fysisk eller psykisk handicap og deraf nedsat funktionsevne. Politikken skal understøtte gode rammer, så børn, unge og voksne med handicap kan leve aktivt og bidrage til, at mennesker med handicap kan bringe sig selv i spil, deltage og få indflydelse i samfundet.

For at gøre handicappolitikken konkret og handlingsrettet, indgår en række fokusområder i politikken, der kan vise vej. Fokusområderne skal forstås som områder, der er centrale for, at mennesker med handicap kan leve et godt liv og udvikle sig. Fokusområderne er:

 • Netværk, fællesskab og indflydelse
 • God tilgængelighed – fysisk og kommunikativt
 • Sundhed og trivsel gennem hele livet
 • Inkluderende dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelsestilbud
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Gode boligløsninger
 • Aktivt kultur- og fritidsliv

 

Handicappolitik

Pårørendepolitik

Herlev Kommunes pårørendepolitik er udformet for at skabe en fælles ramme for inddragelsen af pårørende med respekt for den enkelte borgers ret til selvbestemmelse.

Pårørendepolitikken omfatter samarbejde med pårørende på alle områder, hvor inddragelse og samarbejde kan være til glæde og gavn for borgeren, dennes pårørende og kommunens ansatte og udgør en fælles ramme for samarbejdet. Politikken henvender sig derfor både til borgere, pårørende, medarbejdere og ledere i Herlev Kommune.

Pårørendepolitikken er udarbejdet på baggrund af brugeres, pårørendes, medarbejdere og lederes erfaringer med det gode samarbejde, og deres input til hvordan pårørendepolitikken skal formidles og udmøntes.

Pårørendepolitik

Handicapprisen

Handicapprisen

I anledning af FN's internationale handicapdag den 3. december, uddeler Herlev Kommunes Handicapråd hvert år Handicapprisen til en lokal person, virksomhed, organisation eller institution, som har forbedret vilkårene i kommunen for personer med funktionsnedsættelse og gjort en særlig indsats for at:

 

 • personer med funktionsnedsættelse kan komme ind på arbejdsmarkedet
 • personer med funktionsnedsættelse sikres bedre livsvilkår og livskvalitet. Det kan f.eks. være i forbindelse med behandling, pædagogisk arbejde, deltagelse i fritidsaktiviteter, beskæftigelse eller via information i bred forstand
 • personer med funktionsnedsættelse kan få større tilgængelighed til eksempelvis boliger, foreninger, restauranter eller andre institutioner og virksomheder.

 

Tidligere modtagere af Handicapprisen:

 

2022: Mindsteps

2021: Daginstitution Mælkevejen/Ønskeøen

2020: Steen Elton Jensen, Herlev hjælpemiddelcentral
2019: Ikke uddelt
2018: Lis Særmark-Thomsen
2017: Nikolaj Nielsen, Rema 1000
2016: Birgitte Bjørkman
2015: KFUM spejderne, Klausdal Gruppen
2014: Eleverne i 5. a. på Kildegårdsskolen Øst samt klassens lærer
2013: Ejendomskontoret Tubberupvænge afd. II Herlev Nord
2012: Svanestuen, børneinstitutionen Anishaven
2011: Café Harlekin
2010: Jørgen Kjeldsen og Finn Andersen
2009: Føtex i Herlev Bymidte

 

Handicaprådet

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 71 29
bornogfamilie@herlev.dk