Ældrerådet

Ældrerådet arbejder med spørgsmål, der har betydning for Herlev kommunes ældre over 60 år.

Ældrerådet består af otte medlemmer over 60 år, som vælges for en fireårig valgperiode, som følger kommunalvalgsperioden.

Ældrerådets medlemmer står til rådighed og kan kontaktes, hvis du har spørgsmål eller andet du ønsker at fortælle om ældres vilkår i kommunen.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til Ældrerådets formand.

Ældrerådet drøfter bl.a. spørgsmål, der vedrører serviceniveauet for ældre i kommunen eller udformningen og indsatsen for ældre og handicappede i kommunen. Ældrerådet drøfter også fordeling af midler, der er afsat til aktiverende og omsorgsmæssige formål til ældre. 

Alle sager, der vedrører ældre, skal til høring i Ældrerådet, før sagerne behandles politisk.

Find dagsorden, referater og bilag fra møderne i ældrerådet

Grethe Klarskov Simonsen - Forperson
Telefonnr.: 29 91 52 17
E-mail: Gretheng26@gmail.com

Kirsten Leth-Nissen

Bent Nikolajsen

Berith Mohr Weishaupt

Jørgen Mulbjerg

Jørgen Nielsen

Lea Dorthe Rosfort

Ulla Løvhøj

Kontakt Ældrerådet

Forperson
Grethe Klarskov Simonsen

29 91 52 17
gretheng26@gmail.com