Ældrerådet

Ældrerådet arbejder med spørgsmål, der har betydning for Herlev kommunes ældre over 60 år.

Hvad er Ældrerådet?

Ældrerådet består af syv medlemmer over 60 år, som vælges for en fireårig periode, jf. Ældrerådets vedtægter. Således er de nuværende medlemmer valgt for perioden fra den1. oktober 2017 til den 30. september 2021.

Ældrerådets opgaver

Alle sager, der vedrører ældre, skal til høring i Ældrerådet, før sagerne behandles politisk.

Ældrerådet drøfter bl.a. spørgsmål, der vedrører serviceniveauet for ældre i kommunen eller udformningen og indsatsen for ældre og handicappede i kommunen. Ældrerådet drøfter også fordeling af midler, der er afsat til aktiverende og omsorgsmæssige formål til ældre.

Du kan læse mere i Ældrerådets folder.

Ældrerådet holder normalt møde den 2. tirsdag i måneden.

Find dagsorden, referater og bilag fra møderne i ældrerådet

Ældrerådets medlemmer står til din rådighed. For at Ældrerådet kan gøre arbejdet så godt som muligt, er det vigtigt, du kontakter os, hvis du har spørgsmål eller andet du ønsker at fortælle om ældres vilkår i kommunen.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til Ældrerådets formand.

Ældrerådets opgaver

Alle sager, der vedrører ældre, skal til høring i Ældrerådet, før sagerne behandles politisk.

Ældrerådet drøfter bl.a. spørgsmål, der vedrører serviceniveauet for ældre i kommunen eller udformningen og indsatsen for ældre og handicappede i kommunen. Ældrerådet drøfter også fordeling af midler, der er afsat til aktiverende og omsorgsmæssige formål til ældre.

Mødedatoer resten af året

Ældrerådet holder normalt møde den 2. tirsdag i måneden.

08. juni 2021
10. august 2021
14. september 2021
12. oktober 2021
09. november 2021
12. december 2021

Kontakt til Ældrerådet

Forperson

Grethe Klarskov Simonsen

29 91 52 17
gretheng26@gmail.com