Plejebolig

Plejebolig er et tilbud til dig, hvis du har et omfattende behov for pleje og omsorg. Se mulighederne her.

Ældre- og handicapegnet bolig

Du kan ansøge om en ældre- og handicapegnet bolig, hvis du har en betydelig og varig funktionsnedsættelse.