Hvis du har behov for hjælp og pleje i dit hjem kan Herlev Kommune tilbyde en række tiltag, der kan lette din hverdag.
Her kan du læse mere om Herlev Kommunes øvrige tilbud til seniorer.

Du kan læse mere om det enkelte plejecenter og finde praktiske informationer her.

Læs her om Herlev Kommunes sundhedstilbud.

Genoptræning eller vedligeholdelse af dine færdigheder er en mulighed, hvis du oplever et fald i funktionsniveauet.

Rådene drøfter forhold vedrørende handicappede og ældre, og rådgiver Kommunalbestyrelsen i spørgsmål herom.
Læs mere om vifterne af tilbud for voksne med udviklingshæmning og psykiske vanskeligheder.

Find information om 1813, kommunallæge, privatpraktiserende læger, speciallæger og Herlev Hospital.

Kagshuset tilbyder gratis ambulant behandling til alle, der har problemer med misbrug af rusmidler. 

Læs her hvordan du ansøger og få information om plejebolig og ældre- og handicapegnet bolig.
Læs mere om hvad Herlev Kommune gør for patientsikkerhed og hvordan du kan rapportere en utilsigtet hændelse.

Her kan du finde information om forskellige muligheder for at ansøge om pension, tilskud eller legater.

Nyheder

17. oktober 2019
Hvis du tilhører en risikogruppe (se nedenfor), er influenzavaccination gratis fra den 1. oktober 2020 til og med den 14. januar 2021.