Hvis du har behov for hjælp og pleje i dit hjem kan Herlev Kommune tilbyde en række tiltag, der kan lette din hverdag.
Her kan du læse mere om Herlev Kommunes øvrige tilbud til seniorer.
Læs her hvordan du ansøger og få information om plejebolig og ældre- og handicapegnet bolig.
Læs her om Herlev Kommunes sundhedstilbud.
Læs mere om vifterne af tilbud for voksne med udviklingshæmning og psykiske vanskeligheder.
Rådene drøfter forhold vedrørende handicappede og ældre, og rådgiver Kommunalbestyrelsen i spørgsmål herom.

Genoptræning eller vedligeholdelse af dine færdigheder er en mulighed, hvis du oplever et fald i funktionsniveauet.

Her kan du finde information om forskellige muligheder for at ansøge om pension, tilskud eller legater.

Læs mere om hvad Herlev Kommune gør for patientsikkerhed og hvordan du kan rapportere en utilsigtet hændelse.

Hospital og læger

Find information om Herlev Hospital, kommunallæge, privatpraktiserende læger og speciallæger.

Plejecentre

Du kan læse mere om det enkelte plejecenter og finde kontaktoplysninger, praktiske informationer og de nyeste kommunale tilsynsrapporter her.

Rusmidler og Alkohol

Kagshuset tilbyder gratis ambulant behandling til alle, der har problemer med misbrug af rusmidler.

Nyheder

11. maj 2020
Tandplejen genåbner kontrolleret og gradvis fra onsdag den 29. april.
17. oktober 2019
Hvis du tilhører en risikogruppe (se nedenfor), er influenzavaccination gratis fra den 1. november til den 15. januar.