tandpleje_hentet fra colourbox.dk

Tandplejen

Læs mere om den kommunale tandpleje, akut behov for tandbehandling og tilskudsregler.

Børn og unge 0 til 18 år

Alle børn i Herlev Kommune bliver automatisk tilknyttet Herlev Kommunale Tandpleje. Tandplejen er gratis indtil dit barn fylder 18 år. Når dit barn er halvandet til to år, vil I blive indkaldt til et besøg på en tandklinik i jeres nærområde. Hvis I netop er flyttet til Herlev Kommune vil I blive indkaldt til tandundersøgelse i følge den vurdering, der er foretaget i den tandpleje, I kommer fra.

Der er fritvalgsordning på tandbehandling af de 0 - 15 årige, dette indebærer en egenbetaling på 35% af den udførte tandbehandling. Det er også muligt at modtage vederlagsfrit tandbehandling for de 16 - 17 årige. Ønsker du dit barn udmeldt til en privat praktiserende tandlæge, skal du sende en mail til tandplejens administration med oplysning om hvem dit barn skal udmeldes til. Derefter skal oprettes en kontrakt med den privat praktiserende tandlæge. Behandling må ikke påbegyndes før kontrakten er på plads og modtaget retur til den kommunale tandpleje.

Ved det første besøg på tandklinikken giver vi jer information om tandpleje og vejledning i at holde barnets tænder rene. Herefter indkaldes dit barn til tandundersøgelse ca. hver 18. måned. For nogle børn er det nødvendigt at komme til forebyggelse lidt oftere. Udover de regelmæssige undersøgelser, underviser vi om tandpleje i børnehaveklasser, 4. klasser og 7. klasser.

 
Tandregulering

Når dit barn er ca. 11 år undersøger vi om dit barn har brug for tandregulering. Målet med tandreguleringen er at forebygge og behandle de afvigelser i tandstillingen, der kan risikere at give problemer senere i livet. I Sundhedsministeriets bekendtgørelse er det nærmere beskrevet, hvilke afvigelser i tandstillingen, som kommunen skal tilbyde at behandle.

Du vil modtage skriftlig besked på, om dit barn har behov for tandregulering. Tandregulering er en krævende behandling for dit barn, og vi stiller store krav til samarbejde og mundhygiejne under hele behandlingsforløbet.

Har du brug for et råd eller er der opstået et problem med dit barns tænder, er du altid velkommen til at henvende dig til tandplejen.Vi deltager også gerne i forældremøder, i børnehaver, dagplejen m.m., og fortæller om tænder og tandpleje.

Førtidspensionister og pensionister med helbredskort

Herlev Kommune har med Sundhedsministeriets godkendelse en forsøgsordning med et supplerende tilbud om tandpleje på en lokal klinik for førtidspensionister og pensionister med helbredskort.

Vi tilbyder

 • Konsultation og rådgivning
 • Forebyggende tandpleje, individuelt tilrettelagt efter dit behov og dine muligheder
 • Regelmæssige undersøgelser efter dit behov
 • Behandling i den udstrækning, det er velbegrundet og skønnet fagligt og nødvendigt

 

Du kan vælge at modtage tandpleje hos en praktiserende tandlæge eller på den kommunale voksenklinik: Tlf. tid: Mandag - onsdag 8.15-9.15 samt 12.45-13.30.

Du får tilskud til almindelig tandpleje på baggrund af en konkret, økonomisk vurdering hos din sagsbehandler.

Kontanthjælpsmodtagere

Vi har med Sundhedsministeriets godkendelse en forsøgsordning med et supplerende tilbud om tandpleje på en lokal klinik for kontanthjælpsmodtagere i Herlev Kommune.

Vi tilbyder:

 • Konsultation og rådgivning
 • Forebyggende tandpleje, individuelt tilrettelagt efter dit behov og dine muligheder
 • Regelmæssige undersøgelser efter dit behov
 • Behandling i den udstrækning, det er velbegrundet og skønnet fagligt og nødvendigt

 

Du kan vælge at modtage tandpleje hos en praktiserende tandlæge eller den kommunale voksenkllinik.

Specialtandplejen

Specialtandpleje er et tilbud borgere i Herlev Kommune med varig og betydelig nedsat funktionsevne som følge af fysisk eller psykisk udviklingshæmning eller en sindslidelse, der gør at borgeren ikke kan benytte børne-ungetandplejen eller voksentandplejen

I specialtandplejen kan du modtage forebyggende og behandlende tandpleje, så dine tænder kan være sunde og funktionsdygtige og du derved kan spise god og sund mad og trives godt.

Behandlingen vil forgå på:

Tandklinikken på Lærkegårdcentret

Persillehaven 28

 

Tandplejen

Herlev Bygade 30, 2. sal

 

Hvis behandlingen kræver narkose, henviser vi til specialtandplejen i Gentofte Kommune.

Læger, tandlæger, pædagoger eller andre af dine støttepersoner kan skriftligt henvise dig til visitation til specialtandpleje.

Henvisningsblanket kan rekvireres ved at kontakte Tandplejens administration eller udfyld denne blanket og send til Tandplejens administration.

Du vil herefter sammen med en støtteperson blive indkaldt til visitation i Tandplejen.

Der er en årlig egenbetaling. Du kan maximalt komme til at betale 1.975 kr. for et år (pris i 2019). Du vil automatisk modtaget opkrævningen. Sygesikringen Danmark giver tilskud til betalingen

 

Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje er et tilbud om tandpleje til beboere på kommunens plejecentre samt til borgere med mange hjælpeforanstaltninger, der bor i eget hjem, ældre- og handicap egnet bolig eller lignende.

Tilbud om omsorgstandpleje skal sikre god tyggefunktion, forebygge og fjerne smertefulde tilstande i mundhulen, og dermed være med til at fremme borgerens sundhed og trivsel.
 

Vi tilbyder:

 • Regelmæssig undersøgelse af tænder og proteser
 • Rådgivning om renhold af tænder og proteser
 • Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
 • Behandling af symptomer i tænder og mund, under hensyntagen til den enkeltes ønsker, behov og muligheder for at gennemføre behandlingen
   

Omsorgstandpleje kan foregå på følgende klinikker:

 

Lille Birkholm Center

Sennepshaven 2

Herlevgaard Center

Herlevgårdsvej 3

Lærkegaard Center

Persillehaven 28

Tandplejen

Herlev Bygade 30, 2. sal
   

Tandeftersyn og simpel behandling kan foregå i eget hjem.
 

Du kan blive visiteret til omsorgstandplejen på dit lokale plejecenter eller du kan henvende dig til hjemmesygeplejen på tlf. 44 52 61 91

Der er fritvalgsordning på behandling i omsorgstandplejen. Hvis du ønsker at benytte tilbuddet om omsorgstandpleje hos en privat praktiserende tandlæge, skal du sende en mail til tandplejens administration, med oplysning om hvilken tandlæge du skal udmeldes til. Der skal herefter oprettes en kontrakt med den privat praktiserende tandlæge. Kontrakten skal være modtaget retur til tandplejens administration, før behandlingen må begynde.

Egenbetalingen er 530 kr. (pris i 2019) for at modtage omsorgstandpleje.
Beløbet opkræves én gang om året.

Akut tandbehandling

Ved akut brug for tandbehandling, skal du kontakte kommunens kommunale tandklinikker. Såfremt der er tale om et større traume, skal du hurtigst muligt møde op på en af de kommunale tandklinikker.

Udenfor klinikkernes åbningstid, kan du kontakte en privatpraktiserende tandlæge, tandlægevagten samt  akuttelefonen 1813.

Hvis dit barn er mellem 0 og 18 år og du kan godtgøre, at behandlingen er foretaget udenfor de kommunale tandklinikkers åbningstid, betaler kommunen udgiften til den akutte behandling. Ved akut behov for tandbehandling, menes der behov for behandling samme dag, i tilfælde af smerter og traumer. Behandling der kan vente, til de kommunale tandklinikker, åbner igen vil ikke blive dækket.

Når de kommunale tandklinikker er lukket, så følg henvisningerne på telefonsvareren.

 

Kontaktoplysning til tandlægevagten

Tandlægevagten
Oslo Plads 14 2100
København Ø
Tlf. 35 38 02 51

Åbningstid: mandag til fredag kl. 20.00-21.30, lørdag, søndag samt helligdage også 10-12
Tidsbestilling er ikke nødvendig

Tandlægevagten Nordsjælland
Carlsberg vej 13
3400 Hillerød

Tidbestilling på tlf. 70 25 50 04

Praktiske oplysninger til vores samarbejdspartner

Tandplejens EAN NR.: 579 800 877 0098

Herlev kommunes CVR NR.: 63 64 07 19

Sikkermail: sikkerpost@herlev.dk

Blanketter, der skal bruges i forbindelse med ansøgning om økonomisk tilskud til tandbehandling, kan fås ved at sende en mail til tandplejens administration eller link her på siden.

Mail: tand@herlev.dk

Tlf: 44 52 71 00

EDI portal:

Administrationen søg: Specialtandlæger tlf: 44 52 71 00

Børn og unge tandplejen søg: Tandlæger tfl:44 52 71 00

Blanketter til samarbejdspartner

Blanket 2701

Nødbehandlingsblanket

 

Priser på plastfyldninger på børn og unge patienter der er udmeldt til privat tandlæge
 

Præmolar 2 flader kr.930,00
Præmolar 3 flader kr.1130,00
Præmoler 4 flader kr.1330,00

Molar 2 flader kr.1196,00
Molar 3 flader kr.1396,00
Molar 4 flader kr.1596,00

Såfremt fyldningerne kan laves inden for de oplyste priser, så skal der ikke søge i forvejen.

Er du i tvivl så kontakt tandplejens administration.

 

 

Tandplejens administration

Bemærk: Ændrede parkeringsregler på Herlev Bygade 30

Det er ikke tilladt at benytte parkeringspladsen.
Parkering vil være på eget ansvar

 

Herlev Bygade 30, 2. sal
2730 Herlev
44 52 71 00 hovednummer til alle afdelinger
tand@herlev.dk