Sundhedstilbud

Her kan du finde uddybende information om vores sundhedstilbud

Diætistvejledning

Den kliniske diætist tilbyder rådgivning og vejledning til dig, hvor ændringer i kosten kan forebygge eller hindre udvikling i livsstilsbetinget sygdom.
Du kan henvises til diætistvejledning fra din praktiserende læge eller fra hospital. Tilbuddet er gratis.

Du kan henvises til diætistvejledning, hvis du har

 • Type 2 diabetes
 • Glukoseintolerance
 • Forhøjet kolesteroltal
 • KOL
 • Iskæmisk hjertesygdom eller hjertesvig
 • Svær overvægtig med en BMI på +35 (Vægt i kg/(højde i m x højde i meter)).
 • Cancer

Indhold i vejledningen

I fællesskab med den kliniske diætist kombineres det, du kan lide at spise med de retningslinjer, der ligger for den enkelte tilstand. Du er dermed medbestemmende med hensyn til, hvilke kostændringer du vil arbejde med. Hvis du er overvægtig, vil et mindre vægttab på 5-10% eksempelvis have en positiv indvirkning på blodsukkeret.

Et forløb indeholder som udgangspunkt seks samtaler med ca. en måneds mellemrum og tilrettelægges i samarbejde med dig.

Du kan kontakte diætisten på telefon 4452 7105. Diætisten er en del af Sundhedsfremme, som har adresse på Tvedvangen 196, 2730 Herlev

Rygestopkurser

Der findes mange forskellige metoder til stoppe med at ryge. På nedenstående link kan du få et overblik over der forskellige tilbud og aktuelle kurser.

Læs mere om rygestop og hvordan du tilmelder dig kurser her

Motionscafé

Motionscafeen er et uforpligtende motionstilbud til dig, som kan lide at gå sammen med andre. 

Motionscafeen kører på frivillig basis og giver dig mulighed for at:
• Komme i gang med motion
• Støtte dig til at fastholde et fritids- og motionstilbud.
• Få et netværk med ligesindede, der også gerne vil ændre livsstil.

Hvad laver vi i Motionscaféen?

Motionscaféen består af en fysisk del (Motion) samt en social del (Caféen).  Målet er at du kommer i gang og forbliver fysisk aktiv.

Motion

Motionscaféen indledes med motion udendørs fra klokken 13-14.

Caféen

Efter at have været aktive en times tid er der kaffe i Hjulmandens Hus ved Gadekærret mellem klokken 14–15.

Hvem er tilbuddet til?

Tilbuddet er til dig, der bor i Herlev, og har du brug for et netværk til at komme i gang med nye motionsvaner eller har brug for støtte til at fastholde nuværende fysiske aktiviteter.

Praktiske oplysninger

Motionscafeen kører i dag på frivillig basis. Der er en fast gruppe på ca. 15 personer hver uge. Du er meget velkommen til at deltage, du skal blot møde op.

Forudsætninger

Du skal kunne gå enten 3-4 km eller 5-6 km. Egnet påklædning efter vejrforholdende er ikke en forudsætning, men en praktisk og god idé.

Mødested og tid

Mandag klokken 13.00 – mødes vi ved biografen på Herlev Bygade 30.

Har du spørgsmål til tilbuddet kan du kontakte motionsvejlederen på 4452 7104.

Motionsrådgivning

Motionsrådgivning er et gratis tilbud til dig, som bor i Herlev Kommune og som gerne vil have rådgivning og vejledning til at komme i gang med et mere fysisk aktivt liv.

I motionsrådgivningen vejledes du om dine muligheder for motion og træning i hverdagen. Under den første samtale taler du og motionsrådgiveren blandt andet om, hvorfor du gerne vil bevæge dig mere, og hvordan du kommer i gang.

Du kan også få testet din fysiske form, din balance og muskelstyrke. I fællesskab sætter vi mål og udarbejder en plan for din fysiske aktivitet.
Motionsrådgiveren har et bredt kendskab til mulighederne i Herlev og kan derfor hjælpe dig med at finde et motionstilbud, der passer til netop dine behov og interesser.

For at komme godt i gang med en motionsform, der også vil virke på længere sigt, gælder det om at vælge rigtigt fra start. Lad motionsrådgiveren være din kickstart til et liv med mere motion.

Du kan kontakte motionsvejlederen på telefon 4452 7104. Motionsvejlederen er en del af Sundhedsfremme, som har adresse på Tvedvangen 196, 2730 Herlev.

Motionsvenner

Motionsvenner er et tilbud til Herlev Kommunes ældre borgere, som ønsker at styrke deres motoriske evner og dermed klare hverdagen bedre.

Motionsvenner er baseret på hjælp fra frivillige, som har en kortere uddannelse i at undervise i gymnastik. Motionsvennen besøger typisk den ældre borgere i kommunen en gang om ugen i ca. en time. Ved besøget laver man lettere gymnastik såsom stolegymnastik, balancetræning mv.

Nogle motionsvenner underviser på hold. Indtil videre har flere ældre haft glæde af både vores individuelle og vores hold tilbud.

Vi kan godt bruge flere instruktører, derfor optager vi løbende nye frivillige, som kunne tænke sig at træne med en ældre borger en time om ugen.

Hvis du ønsker at blive frivillig motionsven eller ønsker at få besøg af en motionsven, kan du henvende dig til Frivilligcenter Herlev - Kontaktstedet.

Kontakt

Mail:mail@frivilligcenterherlev.dk

Tlf.: 44 92 44 05.

Du kan også kontakte Herlev Kommunes forebyggende medarbejder.

Børnesundhedscenteret

BørneSundhedsCenteret er Herlev Kommunes tilbud om at forebygge og behandle bekymrende vægtudvikling/overvægt hos børn.

Tilbuddet henvender sig til familier med børn i alderen 4-15 år, der oplever, at deres barn viser tendens til overvægt. Tilbuddet er bygget op omkring individuelle familiesamtaler. BørneSundhedsCenteret tilbyder 4-6 samtaler med 3-6 måneders interval..

Små skridt

Principperne tager udgangspunkt i: ”Små skridt til et varigt vægttab”. I dialog med familien taler vi om familiens behov, ønsker og muligheder. Vi fokuserer på hverdagslivet, og ser på de hvilke ændringer, der kan gøre en forskel.”Små skridt”-metoden er ikke en slankekur, men fokuserer på at foretage små ændringer i hverdagen og få større opmærksomhed og bevidsthed omkring de valg, vi træffer i hverdagen.

Tværfaglig indsats

I BørneSundhedsCenteret kan I møde en sundhedsplejerske, en fysioterapeut, en familierådgiver og en diætist.

Henvisning

Børn i alderen 4-15 år og deres familier kan henvises af sundhedsplejersken, den praktiserende læge eller af børneinstitutionen.

Familier kan også henvende sig selv. I kan evt. rette henvendelse til sundhedsplejen hvis I er i tvivl om jeres barn kan henvises.

I kan hente en henvisningsblanket her på siden.

 

Vil du vide mere?

Kontakt

BørneSundhedsCenteret

Sundhedsplejerske Helena Sandau Tiedt,

Tlf.: 30 94 53 43

Tilbud til voksne med et BMI over 30

Motion Plus tilbyder gratis holdtræning til dig med et BMI over 30

Motion Plus noget for dig, hvis du:
 

 • Kæmper med for mange kilo
 • Ønsker hjælp til træning og livsstilsændringer
 • Ønsker at få overskud i din hverdag 
 • Er klar til at gøre en indsats 
   

BMI Beregn her

Kontakt din læge for at blive henvist til Motion Plus. Derefter inviteres du til en visiterende samtale i Sundhedsfremme under Herlev Kommune. Her vurderes det, om tilbuddet er velegnet for dig, eller om du skal have en anden form for motionsvejledning.

Vi starter nye hold  medio august og medio januar.  Der er træning to gange om ugen: tirsdag og torsdag kl. 7.20 – 9.00. Du kommer til at træne sammen med andre i samme situation som dig.

Vi træner med smil på læben og godt humør.

Vi glæder os til at møde dig.

Du kan kontakte Mmotion Plus på telefon 4452 7104. Motion Plus er en del af Sundhedsfremme, som har adresse på Tvedvangen 196, 2730 Herlev: Sundhedsfremme, Tvedvangen 196, 2730 Herlev

Forebyggende hjemmebesøg

Det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet. Du får besøg af en forebyggende medarbejder, der har et bredt kendskab til social- og sundhedsmæssige forhold i Herlev Kommune.

Hvornår og hvem tilbydes forebyggende hjemmebesøg

Det år du fylder

 • 70 år tilbydes du besøg, hvis du er registret som aleneboende og ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje.
 • 75 år tilbydes du Inspirationsmøde og besøg, hvis du ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje.
 • 80 år tilbydes du besøg, hvis du ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje.
 • fra dit 82 år tilbydes du besøg én gang årligt, hvis du ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje.

 

Borgere i alderen 65-81 år, som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer, og som bor i eget hjem, kan tilbydes forebyggende hjemmebesøg.

Ekstra besøg kan tilbydes borgere, som er i en svær situation, eksempelvis nylige enker/enkemænd, eller borgere på hvem der er modtaget en ”bekymringshenvendelse”.

Om besøget

Samtalen er din personlige samtale

Med baggrund i din hverdag kan vi inspirere og vejlede dig i at afklare nogle af de aldersbetingede overvejelser, som du kan have i forhold til din trivsel, din færden og dine aktiviteter, således at du fortsat kan bevare din livskvalitet og tryghed.

Årligt inspirationsmøde for 75 årige

På inspirationsmødet kan du dels høre om forebyggende hjemmebesøg og dels få nogle input til, hvad du skal være særligt opmærksom på som +75årig, og hvad der findes af aktiviteter i Herlev Kommune.
 

Seniorrådgivning

Seniorrådgivningen er for seniorer uden for arbejdsmarkedet og deres pårørende.

Seniorrådgivningen giver råd og vejledning omkring forskellige temaer, såsom:

 • Håndtering af hverdagen
 • Fysisk aktivitet for seniorer
 • Aktivitetsmuligheder i klubber og foreninger
 • Boligskifte - hvornår, hvordan?
 • Demens - hvad, hvor går man hen, hvad gør man?
 • Hvor henvender jeg mig, hvis…?

Seniorrådgivningen kan kontaktes på

Tlf. 44 52 62 72. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30-9.30

Mail: forebyggendeteam@herlev.dk

Tilbud til veteraner

Er du veteran og bosiddende i Herlev kan du få rabat på motion og mødes med andre veteraner i Frivilligcenter Herlev.

De fleste soldater lever et helt almindeligt liv, når de vender hjem efter udsendelse. Mange veteraner vil dog gerne holde kontakt til og mødes med andre veteraner. For en lille gruppe kan oplevelserne blive for voldsomme og resultere i psykiske problemer, der kan have alvorlige følger for både soldaterne og deres familier.

Herlev Kommune vil gerne understøtte netværk blandt veteraner og yde en særlig støtte til de soldater der vender hjem fra udsendelse med alvorlige følger for deres liv samt familien og netværket. Herlev Kommune har derfor en række særlige tilbud til veteraner i Herlev.

Særlige tilbud og rabatter på motion
Veteraner tilbydes mulighed for at dyrke motion i Herlev Kommunes faciliteter til samme priser som pensionister. Tilbuddet gælder indgang til Hjortespringbadet og deltagelse i TIM - Trivsel, Idræt og Motion. TIM er et tilbud til Herlev borgere som er uden for arbejdsmarkedet, det kan være efterlønsmodtagere, pensionister, borgere med en kronisk lidelse eller arbejdsledige.
Priser for Hjortespringbadet
Veteraner legitimerer sig med deres personlige veterankort og sygesikringsbevis for at opnå de særlige rabatter og tilbud.
Læs om veterankortet nedenfor.

Aktiviteter for veteraner i Frivilligcenter Herlev – Kontaktstedet
For at understøtte, at veteraner i Herlev har et mødested hvor de kan fastholde og skabe netværk afholdes der en række arrangementer for veteraner i Herlevs frivilligcenter.

Koordinerende funktion i komplekse sager
For at sikre, at veteraner med alvorlige følger af deres udsendelse får den nødvendige hjælp fra Herlev Kommune er der udpeget en Veterankoordinator som skal sikre sammenhæng i de komplekse sager, hvor veteranen som følge af udsendelsen er i problemer der gør, at en særlig indsats er nødvendig.

Veterankoordinator-funktionen er placeret i Jobcenter Herlev og kan kontaktes på mailadressen: veterankoordinator@herlev.dk.

Danske veteranhjem og Veteranhjem København
Herlev Kommune er i dialog med Veteranhjem København og opfordrer alle veteraner til at holde øje med tilbud og aktiviteter fra Danske Veteranhjem.

Veterankortet
Veterankortet udstedes af forsvaret og sendes til nuværende og tidligere medarbejdere, der har været udsendt i forsvarets internationale operationer. Veterankortet kan bruges til at legitimere sig som veteran og er først og fremmest et synligt tegn på anerkendelse for tjenesten.
Læs mere om Veterankortet