Sundhedsundersøgelser af skolebørn

Læs mere om sundhedsundersøgelser, sundhedssamtaler og undervisning i sundhedspædagogiske emner.

Sundhedsundersøgelse, sundhedssamtale, undervisning

Sundhedsplejerskerne foretager sundhedsundersøgelser på skolerne, har sundhedssamtaler og/eller underviser klassetrin i sundhedspædagogiske emner.

Skolebørn i klassetrinnene 0., 1., 5. 6. og 8. klasse får alle tilbudt undersøgelse, sundhedssamtale og/eller sundhedspædagogisk undervisning af sundhedsplejersken. Efter behov har sundhedsplejersken også kontakt til elever på de øvrige klassetrin.

Undersøgelserne afhænger af klassetrinnet og af den enkelte elevs behov. Det kan være undersøgelse af synet, hørelsen, højde-vægt og motorik. Sundhedssamtalen kan omhandle alt, hvad der har med sundhed at gøre. Forældrene orienteres om undersøgelsen og dens resultat. Sundhedsplejersken har samarbejde med de andre faggrupper, ligesom der også på skolerne findes et tværfagligt sundhedsteam. Sundhedsplejerskerne træffes på skolerne. Se hvornår sundhedsplejersken er på skolen via forældreintranettet eller kontakt sundhedsplejersken på skolen.

        

Sundhedsplejen og Børnetræning

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 60 91
sundhedsplejen@herlev.dk