Småbørnssundhedspleje og mødregrupper

Sundhedsplejerskerne tilbyder førstegangsgravide og gravide med særligt behov, et besøg før fødsel.

Sundhedsplejen er et tilbud om rådgivning og vejledning i børns udvikling og trivsel. Henvisning sker via egen læge, jordemoder, sagsbehandler eller du kan selv kontakte sundhedsplejen. Efter hjemkomsten fra hospitalet får alle familier besøg af sundhedsplejersken.

Sundhedsplejen tilbyder 5 besøg, indenfor de første 8-10 måneder, til alle første og flergangsfødende.
Der er endvidere tilbud om barsels besøg 3.-5. dagen til familier, der udskrives  fra barselsgangen inden for 2 døgn.

Familier med yderligere behov for sundhedspleje får tilbud om flere besøg.

Mødregrupper /Åbent hus

Desuden tilbydes mødregruppe og åbent hus.
Sundhedsplejersken deltager i mødregruppen 1. gang.

Der er åbent hus hver onsdag mellem kl. 10 og 12
i Peberhaven 1, parterre
2730 Herlev
(Indgang på bagsiden af bygningen)

Mødregruppe for unge mødre

Unge gravide og mødre tilbydes mødregruppe hver anden uge med deltagelse af en sundhedsplejerske og en familierådgiver. Kontakt Sundhedsplejen for flere oplysninger.

Sundhedsplejen og Børnetræning

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 60 91
sundhedsplejen@herlev.dk