Børnesundhedscenteret

Herlev Kommunes tilbud om at forebygge og behandle bekymrende vægtudvikling/overvægt hos børn.

Tilbuddet henvender sig til familier med børn i alderen 4 -15 år, der oplever, at deres barn viser tendens til overvægt. Tilbuddet er bygget op omkring individuelle familiesamtaler. BørneSundhedsCenteret tilbyder 4-6 samtaler med 1-3 måneders interval..

Små skridt

Principperne tager udgangspunkt i: ”Små skridt til et varigt vægttab”. I dialog med familien taler vi om familiens behov, ønsker og muligheder. Vi fokuserer på hverdagslivet, og ser på de hvilke ændringer, der kan gøre en forskel.”Små skridt”-metoden er ikke en slankekur, men fokuserer på at foretage små ændringer i hverdagen og få større opmærksomhed og bevidsthed omkring de valg, vi træffer i hverdagen.

Tværfaglig indsats

I BørneSundhedsCenteret kan I møde en sundhedsplejerske, en motionsvejleder, en familierådgiver og en diætist.

Henvisning

Børn i alderen 4-15 år og deres familier kan henvises af sundhedsplejersken, den praktiserende læge eller af børneinstitutionen.

Familier kan også henvende sig selv. I kan evt. rette henvendelse til sundhedsplejen hvis I er i tvivl om jeres barn kan henvises.

I kan hente en henvisningsblanket her på siden.

Vil du vide mere?

Kontakt

BørneSundhedsCenteret

Sundhedsplejerske Helena Sandau

Tlf.: 30 94 53 43

Sundhedsplejen og Børnetræning

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 60 91
sundhedsplejen@herlev.dk