Børnefysioterapeut

Rådgivning, vejledning og genoptræning af 0-6 årige med motoriske vanskeligheder.

Hvad arbejder fysioterapeuten med?

•Undersøger og afdækker børns motoriske og sanseintegrale vanskeligheder gennem samtaler, observationer og tests

•Rådgiver og vejleder forældre, dagplejere, pædagoger og lærere

•Genoptræner børn, der får en genoptræningsplan med fra hospitalet

•Står for motorikhold, der har løbende optag af børn (læs mere om motorikholdene her)

Hvad sker der på et indledende møde?

På det første møde deltager forældrene og pædagog/ lærer.

På mødet fortælles om barnets motoriske og sanseintegrale funktionsniveau, vanskeligheder, styrkesider og interesser, hidtidige motoriske udvikling samt omgivelsernes bekymring.

Deltagerne på mødet kan herefter beslutte, om barnet skal henvises til Sundhedsplejen og Børnetræning.

Hvordan kan en fysioterapeutisk vurdering foregå?

•Samtale med barnets omgivende voksne

•Observation af barnet i dagtilbuddet

•Testning af barnet

•Samtale og leg med barnet

Efter undersøgelsen skrives en fysioterapeutisk vurdering med forslag til foranstaltninger.

Vurderingen og forslagene gennemgås på et tilbagemeldingsmøde.

Motorikhold

Småbørn (0-6 år) med motoriske vanskeligheder kan eventuelt optages på et af fysioterapeuternes børnemotorikhold. Læs mere her.

Sundhedsplejen og Børnetræning

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 60 91
sundhedsplejen@herlev.dk