Sundhed og Aktivitet

Læs mere om Sundhed og Aktivitet og se vores sundhedstilbud her

Sundhed og Aktivitet tilbyder indsatser til dig, der gerne vil ændre din livsstil, har en kronisk sygdom eller en kræftdiagnose. Har du været gennem et sygdomsforløb, der kræver genoptræning, kan du også få et genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb.

Hjælp til livsstilsændringer

Herlev Kommune tilbyder dig hjælp til en sundere livsstil.

Sundhed og Aktivitets primære fokus er på forebyggelse af livsstilssygdomme. Dvs. sygdomme som enten kan være betinget af eller forværret af ens livsstil. Som herlevborger kan du her få råd og vejledning om din sundhed.

Læs mere om de forskellige sundhedstilbud her

Tilbud til dig med en kronisk sygdom

Herlev Kommune har en lang række tilbud til dig med en kronisk sygdom. Det handler om diabetes, KOL, hjerte- og karlidelser, muskel- og skeletlidelser og demens. Desuden tilbydes en række patientuddannelser, der har til formål at lære dig, at leve et så normalt liv som muligt med sygdom.

Tilbuddene retter sig mod dig, der har:

 

Desuden har Herlev Kommune patientuddannelser til borgere, der:

 

Få overblik over Herlev Kommunes sundhedstilbud på sundhedsportalen sundhed.dk.

Tilbud til dig med en kræftdiagnose

Herlev Kommunes tilbud om et genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb er til dig, der har eller har haft kræft, gælder hvis

  • du en aktuel kræftdiagnose,
  • du har haft kræft indenfor de seneste 2 år,
  • du har senfølger af en behandling, der er givet inden for de seneste 5 år.

Du kan blive henvist gennem hospitalet, egen læge eller ved selv at henvende dig til kontakttelefonen:

Genoptræningen
Tlf. 44 52 62 65
Mail: hjm-genop@herlev.dk

Tilbuddet kan bl.a. bestå af fysisk træning og vejledning i daglige færdigheder, håndtering af livet med/efter sygdom, undervisning i at håndtere din situation, vejledning ved klinisk diætist, rygestop og alkoholafvænning.

Alle borgere får tilknyttet en kontaktperson gennem træningsforløbet. Herlev Kommune samarbejder med 5 omegnskommuner om kræftrehabilitering. For nogle kræftdiagnoser er der specifikt målrettede hold, som udbydes i de andre kommuner.

Se mere om vores tilbud på:

Hjerneskadekoordinator

Erhvervet hjerneskade

Herlev Kommune har en hjerneskadekoordinator, der i forbindelse med erhvervet hjerneskade:

  • Er bindeled mellem hospital og kommune i det enkelte forløb
  • Hjælper med støtte og vejledning af faglig karakter
  • Koordinere og rådgiver borger og pårørende i den rehabiliterende fase
     

Målgruppen er primært borgere med nyerhvervede hjerneskader i alderen 18 til 65 år, med komplekse skader. Nogle kommer sig hurtigt andre får mere alvorlige skader som fx lammelser, talebesvær, træthed, nedsat hukommelse, manglende overblik eller andre alvorlige lidelser som kan kræve langvarig rehabilitering.

Almindeligvis kontaktes hjerneskadekoordinatoren af hospitalet, men du eller dine pårørende er også velkomne til at kontakte hjerneskadekoordinator for råd og vejledning.

Hjerneskadekoordinator kan kontaktes i Genoptræningsafdelingen på tlf. 44 52 62 65

Sundhed og Aktivitet

Administrationen, Lærkegaard Center, Persillehaven 28
2730 Herlev
44526260
sundhedogaktivitet@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 08:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag 08:00  - 14:00
Torsdag 08:00  - 14:00
Fredag 08:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -
Genoptræningsafdelingen

Lærkegaard Center, Persillehaven 28
2730 Herlev
4452 6265
hjm-genop@herlev.dk