Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører en række opgaver, som indgår i arbejdet med at styrke patientsikkerheden.

Om patientsikkerhed

For at øge patientsikkerheden er det vigtigt, at utilsigtede hændelser -UTH- rapporteres.