Sundhedsplejen og børnetræning, fx. mødregrupper, småbørnsudvikling og sundhedsundersøgelser.

Læs mere om hvad Herlev Kommune gør for patientsikkerhed og hvordan du kan rapportere en utilsigtet hændelse.

Herlev Kommunes rygestop-kursus

Tilbud om gratis rygestop gælder alle borgere og ansatte i Herlev Kommune.

Sundhedstilbud

Her kan du finde uddybende information om vores sundhedstilbud

Sundhed, Genoptræning og Aktivitet

Læs mere om Sundhed, Genoptræning og Aktivitet

Rygestop

Du har mulighed for at få hjælp og vejledning, hvis du ønsker rygestop. Her er samlet et række nyttige links.

Hospital og læger

Find information om Herlev Hospital, kommunallæge, privatpraktiserende læger og speciallæger.

Demens

Læs her om dine muligheder for rådgivning, støtte og om tilbud til demensramte borgere og pårørende.

Tandplejen

Læs mere om den kommunale tandpleje og henvisning ved akut behov for tandbehandling

Alkohol og rusmidler

Kagshuset tilbyder gratis ambulant behandling til alle, der har problemer med misbrug af rusmidler.

Nyheder

23. marts 2020
Herlev Kommunes tandpleje er lukket.
17. oktober 2019
Hvis du tilhører en risikogruppe (se nedenfor), er influenzavaccination gratis fra den 1. november til den 15. januar.