Hjælpemidler

Læs om hvad hjælpemidler er, hvem der kan ansøge, frit valg og specialrådgivning. Du kan også udfylde et ansøgningsskema.

Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje er for dig, som har behov for pleje i forbindelse med sygdom, kroniske lidelser og optræning.

Ambulant sygepleje

Hvis du er mobil og kan færdes ude, vil din behandling foregå på en af kommunens to sygeplejeklinikker.