Her kan du læse mere om mulighederne for hjælpemidler, hjemmesygepleje og ambulant sygepleje.

Hjemmehjælp

Du kan søge om hjemmehjælp, hvis du har nedsat funktionsevne og har svært ved at klare de daglige gøremål.

Støtte i hverdagen

Der er flere muligheder for at få støtte i hverdagen, så det er lettere for dig at blive i egen bolig.

Transport

Du har forskellige muligheder for at få støtte til transport alt afhængigt af din situation.

Plejeorlov

Der findes to forskellige typer plejeorlov - pasning af nærtstående og pasning af døende.