Vi kan tilbyde forskellige former for bolig. Du kan også søge om hjælp i din nuværende bolig.
Hvis du har behov for hjælp og pleje kan Herlev Kommune tilbyde en række ting, der kan gøre din hverdag lettere.

Genoptræning eller vedligeholdelse af dine færdigheder er en mulighed, hvis du oplever et fald i funktionsniveauet.

Her kan du finde information om forskellige muligheder for at ansøge om pension, tilskud eller legater.

Værdig ældrepleje

Her finder du værdighedspolitikken og redegørelser for anvendelse af værdighedsmidlerne.

Visitationen

Visitationen tager sig af henvendelser vedrørende hjemmehjælp, plejeboliger og tilbud til ældre.

Fritidstilbud og aktiviteter

Der findes forskellige tilbud om aktiviteter og arrangementer der styrker en aktiv fritid og hverdag, som du kan læse om her.

Seniorrådgivning

Seniorrådgivningen er råd og vejledning for seniorer der ikke er på arbejdsmarkedet, og for deres pårørende.