Læs mere om vifterne af tilbud for voksne med udviklingshæmning og psykiske vanskeligheder.
Her kan du læse mere om Herlev Kommunes forskellige tilbud til ældre borgere med brug for støtte og omsorg.
Rådene drøfter forhold vedrørende handicappede og ældre, og rådgiver Kommunalbestyrelsen i spørgsmål herom.