Aktivt liv

Aktivt liv handler om hverdags rehabilitering med afsæt i dine ønsker og ressourcer.

Træning og afklaring af behov for hjælp

Aktivt Liv er træning og hjælp, der tager udgangspunkt i dine daglige gøremål, og du støttes i at deltage i så meget som muligt. Det kan for eksempel være træning i forbindelse med, du ansøger om hjælp eller mere hjælp. Du får besøg af en terapeut, der sammen med dig afklarer, om du kan have gavn af træning eller hjælpemidler, så du igen selv kan klare din hverdag. Terapeuten vil hjælpe dig med at finde en måde at træne på, så du hele tiden tager små skridt hen imod et mål, du har fundet frem til sammen med terapeuten.

Dette gør vi for at give dig mulighed for at fortsætte dit liv så uafhængigt af hjælp som muligt, da undersøgelser og forskning viser, at træning giver resultater, også når man er over 80 eller 90 år.

Træningen vil som regel foregå hjemme hos dig, men kan suppleres med træning på Aktivitetscentret. Du træner sammen med en terapeut eller en hjemmehjælper i forbindelse i med for eksempel bad, påklædning, madlavning eller hvis du er usikker i forhold til gå, så kan du få trænet din balance og muskelstyrke.

”Jeg lærte at bade ude på Lærkegaard Centret efter en hospitalsindlæggelse. Jeg bruger nu badetaburet og føler mig sikker” - udtaler en hjemmeboende borger.

Formål

Aktivt Liv gør op med den traditionelle måde at give hjælp på. Hvis du oplever at du ikke længere kan klare din hverdag eller visse opgaver eller gøremål, vil Center for Omsorg og Sundhed sammen med dig finde ud af, hvordan vi kan støtte dig i :

  • At leve et selvstændigt og meningsfuldt liv
  • At du bruge dine ressourcer, så du kan gøre de ting som er vigtige for dig
  • At du blive så selvhjulpen og uafhængig af hjælp som muligt .

En fælles arbejdsform

Træningen foregår i et samarbejde mellem dig, dine pårørende, terapeut, visitator, sygeplejerske og/eller andre medarbejdere.

Herlev Kommunes medarbejdere har fokus på det, der giver bedst mening for dig i forhold til dine ønsker, dine ressourcer og det der er muligt at træne indenfor en kortere periode. Dine ønsker bliver skrevet ind en plan, som der trænes efter. Denne træning kan indeholde øvelser, som du selv træner indimellem den træning, du har sammen med din hjælper eller terapeut. Har du problemer med øvelser, eller er træningen blevet for let, hjælper vi dig med at ændre øvelserne eller giver dig nye øvelser.

Hvis der er særlige forhold, der gør, at det ikke er hensigtsmæssigt for dig at træne, eller at træningen ikke giver det ønskede resultat, kan du stadig få hjemmehjælp.

Aktivt Liv i hjemmeplejen

Har du hjemmehjælp, så vil din hjemmehjælper støtte dig i at kunne så meget som muligt selv. Det betyder, at du får hjælp til det, du ikke selv kan. På denne måde fortsætter du din træning, så du bliver ved med at være så aktiv og uafhængig som mulig.

”Det kan godt være, at man får undervisning i at lægge sengelinned på anderledes, men jeg har jo gjort det på den måde i 60 år, men jeg har taget det til mig, at jeg kan sidde ned, og at jeg kan holde pauser indimellem, så jeg ikke bliver overbelastet. Og så har jeg jo det trick med at bruge klemmer til at holde dynebetrækket fast på dynen foroven, mens jeg hiver det på plads i bunden”  - udtaler borger, der modtager hjemmehjælp.

Aktivt Liv på plejecentrene

Bor du på et af Herlev Kommunes plejecentre, vil du også blive støttet i at være med i de daglige gøremål, og på den måde vil du kunne vedligeholde eller udvikle din evne til at deltage i aktiviteter eller komme omkring.

En mand på 85 år, som havde haft flere mindre blodpropper, havde svært ved at rejse sig fra stolen. Både fordi han ikke forstod, hvad der skulle ske og fysisk var for svag. Efter daglig træning lykkedes det med let hjælp at få borgeren til at rejse sig igen. Hvilket fik hans kone til at sige, ”Tænk, jeg troede ikke man kunne lære noget, når man kom på plejehjem.”